ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอื้ออำนวย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอื้ออำนวย-, *เอื้ออำนวย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอื้ออำนวยว. ส่งเสริมให้, เปิดโอกาสให้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)
Even if they have a moment in a hotel elevator and it's totally romantic and full of potential men are incapable of copping to it.แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ใน สถานการณ์ที่อยู่ในลิฟท์ ..และบรรยากาศเป็นใจ และเอื้ออำนวยสุดๆ ..ผู้ชายไม่สามารถพอที่จะคว้ามันไว้ได้ The Ugly Truth (2009)
He's created a super-baby-- one capable of surviving in the most inhospitable environment.เขาได้สร้างเด็กทารกพิเศษ ซึ่งสามารถ อยู่รอดได้ ในสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เอื้ออำนวย Night of Desirable Objects (2009)
Unless this was staged for our benefit.เว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นการจัดฉาก เพื่อเอื้ออำนวยต่อเรา Episode #1.6 (2010)
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์. Hanley Waters (2011)
That being said, you trusted you gut, even when all the evidence was against you.จิม : แต่ลูกก็เชื่อมั่นในตัวเอง แม้ว่าหลักฐานทุกอย่างมันจะไม่เอื้ออำนวย Proof (2011)
♪ Because you came to my rescue ♪# จึงผินพักตร์เอื้ออำนวยช่วยรักษา # Wonder-ful (2013)
I cut ties when I learned many of the facilities weren't implementing the second phase.ผมตัดตัวเองออกเมื่อรู้ว่า เครื่องมือหลายๆอย่าง ไม่เอื้ออำนวยต่อการรักษาระยะที่ 2 The Gathering (2013)
The percentages are not in our favor, Mr. President, I'm sorry.โอกาสไม่เอื้ออำนวยให้เราครับ ท่าน ปธน. ผมเสียใจ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
She was measured and surgical, even when the situation was considerably less so.เธอถี่ถ้วนและแม่นยำ แม้แต่ในยามที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง Morgan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้ออำนวย[eūa-amnūay] (v) EN: facilitate ; assist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist, profit
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
propitious(พระพิช'เชิส) adj. เอื้ออำนวย,นิมิตดี,เป็นมงคล,ราบรื่น., See also: propitiousness n., Syn. favourable
salutary(แซล'ลูทะรี) adj. ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์,เอื้ออำนวยผล., See also: salutarily adv. salutariness n.
stead(สเทด) n. ตัวแทน,แทน,สถานที่แทน,สถานที่ vt. มีประโยชน์,รับใช้,เอื้ออำนวย
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย

English-Thai: Nontri Dictionary
bestead(vt) รับใช้,ช่วยเหลือ,เอื้ออำนวยแก่
propitious(adj) เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล,เป็นลางดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top