ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอื่อยเฉื่อย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอื่อยเฉื่อย-, *เอื่อยเฉื่อย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's such an absent-minded girl.เด็กคนนั้นยิ่งเอื่อยเฉื่อยอยู่ 5 Centimeters Per Second (2007)
You won't outrun yourself in Oregon, Johnse.แกจะเอื่อยเฉื่อย เมื่ออยู่ในโอเรกอน Episode #1.3 (2012)

English-Thai: Nontri Dictionary
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top