ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาออกจาก

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาออกจาก-, *เอาออกจาก*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หักเอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ เช่น หักจำนวนเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's one more thing I'd like to get off my chest.มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะเอาออกจากอก Bandidas (2006)
"Out of the 30 billion possibilities, one might contain the potential for human flight.""ความดันเลือด. "เอาออกจาก 3 หมื่นล้านความเป็นไปได้ , Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
The mass we removed from your throat was so big you couldn't breathe.ก้อนที่เราเอาออกจากคอเธอมันใหญ่มาก เธอจะหายใจไม่ได้ The Heart of the Matter (2007)
Okay,take their names and keep them out of the bullpen till we figure this out.จดชื่อไว้ และเอาออกจากตรงนี้ จนกว่าเราจะหาทางออกได้ An Inconvenient Lie (2007)
- that was pulled out of the fire?- ... ที่ถูกเอาออกจากกองไฟ? - National Treasure: Book of Secrets (2007)
Well, I would start with the biscuits. They just came out of the oven.ผมมีขนมปัง เพิ่งเอาออกจากเตาอบเลยนะ The Fourth Man in the Fire (2008)
There were a few things Morimoto left out of his bio.มีบางอย่างที่โมริโมโต้เอาออกจากชีวิตเขา Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The john's name was blacked out on the police report. Was that you?ชื่อของจอห์นถูกเอาออกจากรายงานของตำรวจ คุณทำรึเปล่า New York Sucks (2009)
Get it off me!เอาออกจากฉันที! [Rec] 2 (2009)
He never unpacked them.เขาไม่เคยเอาออกจากกล่องเลย Roadkill (2009)
Out of his skull in the process.เอาออกจากกระโหลกของเขา Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Of some hot, fresh rolls straight out of the oven, okay?แล้วจะได้เห็นชิ้นยาวๆ สดๆ ที่เพิ่งเอาออกจากเตาอบด้วยน่ะ In This Home on Ice (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb out[PHRV] เอาออกจากกลุ่ม (โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ต้องการ), See also: ย้ายออกจากกลุ่ม
delete from[PHRV] ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
dislodge[VT] เอาออกจากที่เดิม, See also: ทำให้หลุดจากที่, ทำให้เคลื่อน, Syn. displace, derail, dislocate
get out of[PHRV] เอาออกจาก, See also: ย้ายออกจาก, Syn. take out
remove from[PHRV] เอาออกจาก
take away from[PHRV] เอาออกจาก, See also: ย้ายออกจาก, Syn. get away from, take away
take from[PHRV] เอาออกจาก, Syn. get away from, take away from
turn out of[PHRV] เอาออกจาก, See also: ออกจาก
unpack[VT] เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load
unpack[VI] เอาออกจากกระเป๋า, Syn. remove, unload, Ant. load

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.
disroot(ดิสรูท') vt. ถอนราก,เอาออกจากที่
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ,เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ,เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden
unseat(อันซีท') vt. เอาออกจากที่,เอาลงจากหลังม้า,ปลดจากตำแหน่งทางการเมือง
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top