ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอาตัวรอด

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาตัวรอด-, *เอาตัวรอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาตัวรอด[V] survive, Syn. เอาชีวิตรอด, Example: ผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจเพื่อเอาตัวรอดแล้วเปิดเผยผู้บงการตัวจริงให้ตำรวจรู้, Thai definition: รักษาตัวให้รอดจากอันตราย
เอาตัวรอด[V] get by, See also: manage to live or survive, Example: ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ, Thai definition: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอาตัวรอดก. รักษาตัวให้พ้นจากความยากลำบาก, หลบหลีกปัญหายุ่งยากไปได้.
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clearly his best hope of escaping death was to pretend to be dead already.เห็นได้ว่าเขาคิดจะเอาตัวรอด ด้วยการแกล้งตาย Clue (1985)
So why shouldn't we get away with it?ทำไมเราถึงไม่เอาตัวรอดไปด้วยกันล่ะ Clue (1985)
we want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้ Spies Like Us (1985)
But I had a feeling Jimmy was trying to sense if I'd rat on him to save my neck.แต่ผมรู้สึกได้ว่าจิมมี่คอยจับ ว่าผมหักหลังเขาเพื่อเอาตัวรอดรึเปล่า Goodfellas (1990)
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ Basic Instinct (1992)
If the man was murdered the place is gonna be crawling with Hoovers. -l'll take my chances with J. Edgars over the mission director.ฉันเอาตัวรอดได้ Gattaca (1997)
I'm a survivor, all right? Don't worry about me.ผมเอาตัวรอดได้ ไม่ต้องห่วง Titanic (1997)
Won't you even make a try for it?คุณไม่เอาตัวรอดหรือ Titanic (1997)
Then Hagen came back from the dead.และแล้วเฮเก้นก็เอาตัวรอดได้ The Legend of Bagger Vance (2000)
No fucking way would they get away with that!ไม่มีทางที่พวกมัน จะเอาตัวรอดไปอย่างนั้นได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
... Idon'tknowwhathappened. People started to panic, and they left... .... ตื่นตระหนกหนีเอาตัวรอด The Day After Tomorrow (2004)
Don't fret, my dear.อย่าห่วง พาสปาร์ตูเป็นนักรบที่รู้วิธีเอาตัวรอด Around the World in 80 Days (2004)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extricable(เอคซฺ'ทริคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเอาตัวรอด,ซึ่งทำให้หลุดได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
save one's skin ( ) เอาตัวรอด
See also: S. To save oneself from harm or injury,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top