Search result for

เอทีเอ็ม

(24 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอทีเอ็ม-, *เอทีเอ็ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ATM (asynchronous transfer mode)เอทีเอ็ม (ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (asynchronous transfer mode)เอทีเอ็ม (ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Football game, ATM machine, airport...ตอนดูฟุตบอล ตู้เอทีเอ็ม สนามบิน.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Back when everyone thought you killed Spooge, maybe we were doing okay, but that whole... thing to the head thing, the ATM?กลับกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่านายฆ่าสปูส เราอาจจะใช้มันได้ผล แต่ทั้งหมดนั่น... ใช้ตู้เอทีเอ็มทับหัวจนเละงั้นเหรอ Mandala (2009)
Where did you get this? Bodega.- นายเอาตูเอทีเอ็มมาจากห่าเหวที่ไหน Peekaboo (2009)
Like, there was so much, you would not believe.เมียไอ้ขี้ยาบดหัวของเขาซะเละ ด้วยตู้เอทีเอ็ม Negro Y Azul (2009)
Just give me my weed, all right?- ตู้เอทีเอ็มบดหัวของเขาซะเละ ต่อหน้าต่อตาผมเลย Negro Y Azul (2009)
Usually I gotta chase dudes down for their money but today everybody's paying up. True that.บดหัวไอ้ขี้ยาจนเละ ด้วยตู้เอทีเอ็มจริงๆใช่ไหม Negro Y Azul (2009)
Look, you...นายใช้ตู้เอทีเอ็มบดหัวมันจนเละ Negro Y Azul (2009)
I've been told that one of them killed another man by crushing his head with an ATM machine.ฉันจะบอกให้ฟังนะ พวกมันคนหนึ่งฆ่าคน มันเอาตู้เอทีเอ็มตีหัวขี้ยาซะเละ Better Call Saul (2009)
Adam's not the dominant, Julie is.โทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต ประวัติการใช้เอทีเอ็ม Conflicted (2009)
I don't have time to go to the a.T.M., So i took the cash out of your wallet.ผมไม่มีเวลาไปกดเอทีเอ็ม ผมก็เลยหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์คุณมานะ Bargaining (2009)
Go get it at the atm.ก็ไปกดเงินที่เอทีเอ็มสิค่ะ The Pickle Jar (2009)
Anywhere, just don't use your cellphone, atm, or credit card.ที่ไหนก็ได้ แต่อย่าใช้มือถือ เครดิตการ์ด เอทีเอ็ม Smoke and Steel (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash card[N] เอทีเอ็ม, See also: การ์ดถอนเงินสด, Syn. ATM card

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
smart cardบัตรเก่งหมายถึง บัตรที่มีข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจเช็ค หรือนำข้อมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่น บัตรโทรศัพท์ ที่จะทำการคำนวณระยะเวลาที่พูด แล้วหักเงินแต่ละครั้งได้ บอกให้รู้ได้ว่ายังใช้ได้อีกเท่าใด ส่วนมากจะเป็นบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น
teleprocessingการประมวลผลทางไกลหมายถึง การประมวลผลที่มีการส่งข้อมูลมาจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ไกลออกไป เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง การส่งข้อมูลอาจใช้ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ใยแก้ว ดาวเทียม ฯ ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นทั่วไป คือการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ละตู้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปลายทางส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผล

German-Thai: Longdo Dictionary
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top