ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นด้วยกับ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นด้วยกับ-, *เห็นด้วยกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dissenting about?ไม่เห็นด้วยกับอะไร The Great Dictator (1940)
Perhaps if the gentleman down there who is disagreeing with us could tell us why.บางทีถ้าสุภาพบุรุษลงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราจะบอกเราว่าทำไม 12 Angry Men (1957)
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- You were seen with him two nights ago.คุณเห็นด้วยกับเขาสองคืนที่ ผ่านมา Mad Max (1979)
Take it you agreed with him.ใช้มันคุณเห็นด้วยกับเขา Mad Max (1979)
I agree with Jinnah.ผมเห็นด้วยกับจินนาห์ Gandhi (1982)
We must never submit to such laws ever.ผมเห็นด้วยกับคุณจินนาห์ เราจะยอมรับกฎหมายใหม่ ไม่ได้ Gandhi (1982)
But still, remember them and one day you will agree with me.แต่ยังคงจำได้และวันห- นึ่งคุณจะเห็นด้วยกับฉัน Idemo dalje (1982)
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก The Princess Bride (1987)
You always take his side That's because you like himนายเห็นด้วยกับเขา เพราะนายชอบเขาละสิ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Who's for Eva Braun?ใครเห็นด้วยกับเขา Field of Dreams (1989)

English-Thai: Longdo Dictionary
in favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay. , S. in favour of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
acquiesce in[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
approve of[PHRV] เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses), See also: เห็นด้วยกับ, Ant. disapprove of
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to
be on[PHRV] เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
be upon[PHRV] เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
close with[PHRV] เห็นด้วยกับ
concur in[PHRV] เห็นด้วยกับ, Syn. concur with
fall in with[PHRV] เห็นด้วยกับ, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wet(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj. เปียก,โชก,ชื้น,แฉะ,อนุญาตหรือเห็นด้วยกับการขายเหล้าหรือกลั่นเหล้า,แช่เหล้า,มีฝนตกมากหรือบ่อย,มีความชื้นสูง,ดื่มเหล้าเมา,ไร้าค่า,ใจเสาะ n. ความเปียก,ความชื้น,อากาศชื้น,ฝน vt. ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ทำให้ชุ่ม vi. กลายเป็นเปียก
yes mann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ
yesmann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ

German-Thai: Longdo Dictionary
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top