ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นดีเห็นงาม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นดีเห็นงาม-, *เห็นดีเห็นงาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นดีเห็นงาม[V] agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เห็นดีเห็นงามก. คิดหรือรู้สึกคล้อยตาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
My fher never approved of anyone I dated,พ่อของผมไม่เคยเห็นดีเห็นงาม กับทุกคนที่ผมเดทด้วย Children of the Damned (2010)
How about it, counselor? Do you concur? *แล้วถ้ามีที่ปรึกษาล่ะ คุณเห็นดีเห็นงามด้วยไหม เอานี่ ลูก Caballo sin Nombre (2010)
You answer the bell. You pay your dues.คุณเป็นคนเห็นดีเห็นงาม คุณจ่ายภาษี Green Light (2010)
So I agreed with him.ผมก็เห็นดีเห็นงามกับเขา Black Cherry (2012)
You'd probably feel pretty great.-เธอจะต้องรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับมันแน่ๆ Naked (2013)
But of course you would think that was the way to go.แต่.. แหงอยู่แล้ว ที่เจ้าจะเห็นดีเห็นงาม Good Form (2013)
With the crew's assent,กับการเห็นดีเห็นงามของลูกเรือ IV. (2014)
Flint pushed it through and I went along when I knew better.ฟลินท์ผลักดันให้มันผ่านพ้นไปได้ และข้ากลับเห็นดีเห็นงามทั้งๆที่ข้ารู้ดี IV. (2014)
The hardest thing that I've had to really deal with in my life is just trying to convince my family about my gaming career.สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่ผมต้องรับมือ คือการเกลี้ยกล่อมครอบครัวของผม ให้เห็นดีเห็นงามอาชีพนักแข่งเกมของผม Free to Play (2014)
I couldn't right it, and look what they gave me.ไม่อาจเห็นดีเห็นงาม แล้วดูสิ พวกเขาให้อะไรมา 3 Generations (2015)
The prince, however, didn't like the idea either.แต่เจ้าชายเองก็ไม่เห็นดีเห็นงาม A Monster Calls (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top