Search result for

เหิน

(37 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหิน-, *เหิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหิน[V] fly, See also: travel by air, soar, glide, Syn. บิน, เหาะ, ร่อน, โผบิน, Thai definition: บินขึ้นไปในระยะสูง, ขึ้นเดินไปในอากาศ
เหินห่าง[V] become estranged, See also: become distant, Syn. ห่างเหิน, ห่าง, Ant. สนิทสนม, Example: สังคมสมัยใหม่ที่เน้นคุณค่าปัจเจกนิยมแยกสังคมออกเป็นส่วนๆ จนทำให้คนในสังคมเหินห่างจากกัน, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่หรือติดต่อกันเหมือนเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหินก. บินอยู่ในระยะสูง เช่น หงส์เหิน นกเขาเหิน, ร่อนอยู่ในระยะสูง เช่น นกนางแอ่นเหินลม.
เหินห่างก. ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่หรือติดต่อกันเหมือนเดิม, จืดจาง, เช่น ทำตัวเหินห่าง, ห่างเหิน ก็ว่า.
เหินหาวก. บินหรือเหาะไปในอากาศในระยะสูง.
เหินเห่อก. ค้างเติ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Design to keep people away from each other.มันทำให้คนเรา ห่างเหินกันมากขึ้น Passengers (2008)
Leopard style, dragon style. Fight to the air, fight on water.หมัดเสือดาว หมัดมังกร เหอะเหินเอย สู้ในน้ำเอย The Forbidden Kingdom (2008)
Look, if she's acting like she's distant or something...ฟังนะ ถ้าเขาทำตัวแบบ ห่างเหินหรืออะไรแบบนั้น The Happening (2008)
Secondly, I must be distant and alluring, and play hard to get.อย่างที่สอง ทำตัวห่างเหินและก็ยั่วเค้า เล่นตัวอีกซักหน่อย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
May your feet be fleet. [ Chuckles ]บางที่เท้าของเธอจะเหินได้ City of Ember (2008)
I knew you were distant.หนูรู้อยู่ว่าพ่อทำตัวห่างเหิน The Reader (2008)
- Don't be a stranger. - Don't.อย่าทำตัวห่างเหินล่ะ ไม่หรอก Loyal and True (2008)
That wall Summer so often hid behind- the wall of distance, of space, of casual-กำแพงกั้นที่ซัมเมอร์ ใช้หลบซ่อนตัวเองไว้ กำแพงของความห่างเหิน ของช่องว่าง ของทุกสิ่ง- 500 Days of Summer (2009)
JUST LIKE THIS.วิลเลี่ยมดูห่างเหินบ้างมั้ยครับช่วงนี้? Soul Mates (2009)
He thinks it's me keeping you away.เขาคิดว่าเธอห่างเหินเขาเพราะฉัน The Twilight Saga: New Moon (2009)
I know who your hero is. Your daddy. Am I right?พ่อที่ห่างเหิน จงปรากฏตัวขึ้น ไม่ต้องพูดเลย Fallen Idols (2009)
The victim's brother said that they were estranged, right?พี่ชายของเหยื่อพูดว่า พวกเขาห่างเหินกันใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide   FR: voler ; planer
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
nonchalancen. ความเมินเฉย,ความห่างเหิน, Syn. indifference
nonchalantadj. เมินเฉย,ห่างเหิน, Syn. indifferent
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart

English-Thai: Nontri Dictionary
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง,ความบาดหมาง,ความหมางเมิน
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疎い[うとい, utoi] เหินห่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top