ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหา

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหา-, *เหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหา[N] louse, Syn. ตัวเหา, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่จะติดเหามาจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวแบน หัวแคบกว่าอก ตาเล็กมาก ขามีหนามตรงข้ามกับเล็บ ปากเป็นชนิดดูดกิน อาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีขนหรือผมดูดเลือดคนและสัตว์
เหา[N] kind of a marine species within Echeneidae, Syn. เหาทะเล, เหาฉลาม, ติด, Example: ปลาเหามีลักษณะเฉพาะที่เด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมดตรงอวัยวะที่เรียงเป็นซี่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว
เหา[V] soar into the air, See also: fly, hover, flit, Syn. เหิน, บิน, Example: เขาเชื่อว่ามนุษย์บางคนมีวิชาแก่กล้าในยุดโบราณคงเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนก, Thai definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหาน. ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ ในอันดับ Anoplura ส่วนใหญ่ตัวยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร ตัวแบน หัวแคบกว่าอกและยื่นไปข้างหน้าเห็นได้ชัด ตาเล็กมาก บางชนิดตาไม่เจริญ อกไม่แยกเป็นปล้องให้เห็นปลายขามีเล็บและหนามใช้ช่วยในการยึดขนหรือผม ปากเป็นชนิดเจาะดูด ดูดกินเลือดคนและสัตว์ อาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีขนหรือผม ที่อยู่บนศีรษะของคนเป็น ชนิด Pediculus humanus capitis De Geer ในวงศ์ Pediculidae.
เหา ๒, เหาฉลาม, เหาทะเลดู ติด ๓.
เหาจะกินหัว, เหาจะขึ้นหัวทำตัวอาจเอื้อมหรือเอาอย่างเจ้านายหรือผู้สูงศักดิ์ ถือว่าเป็นอัปมงคล เช่น ทำตัวเทียมเจ้าระวังเหาจะขึ้นหัวนะ.
เหาน้ำน. ชื่อสัตว์ขาปล้องหลายชนิด หลายสกุล หลายวงศ์ ในอันดับ Isopoda ที่เป็นปรสิตของสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่ลำตัวยาวรีค่อนข้างแบน ที่สำคัญคือ มีหนวด ๒ คู่ และมีตาแบบไม่มีก้านตา ส่วนอกมี ๗ ปล้อง แต่ละปล้องมีรยางค์คล้ายขา ๑ คู่ ส่วนท้องมี ๖ ปล้อง มีรยางค์ว่ายน้ำ ๕ คู่ ลำตัวมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ ๕-๒๕ มิลลิเมตร และมีสีแตกต่างกัน เช่น นวล น้ำตาล ดำ ปากเป็นชนิดแทงดูด พบเกาะสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น ปลา กุ้ง ปู ที่พบในน้ำจืด เช่น ในสกุล Alitropus วงศ์ Aegidae, ในน้ำเค็ม เช่น ในสกุล Livonecaวงศ์ Cymothoidae.
เหาก. เคลื่อนที่ไปในอากาศด้วยฤทธิ์.
เหาไม้ดู เรือดไม้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book liceเหาหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Liceเหา [การแพทย์]
Lice, Bodyเหาตามร่างกาย [การแพทย์]
Lice, Headเหาอาศัยอยู่บนศีรษะ [การแพทย์]
Lice, Suckingเหา [การแพทย์]
Louce, Chewingเหากัด [การแพทย์]
Louseเหา [การแพทย์]
Louse, Bodyเหาที่อาศัยอยู่ตามร่างกาย [การแพทย์]
Louse, Headเหาที่อาศัยอยู่บนหัว [การแพทย์]
Louse, Houseเหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Splendid!- วิวาห์เหาะ! Rebecca (1940)
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า The Road Warrior (1981)
Tell me, son...this machine of yours it can take two, can it?บอกหน่อยซิ ไอ้เครื่องเหาะนี่น่ะ... ...นั่งสองคนได้มั้ย The Road Warrior (1981)
It's the biggest, coldest roller coaster you've ever been on.มันเป็นรถไฟเหาะที่ใหญ่ที่สุด และหนาวที่สุดที่คุณเคยนั่งมา Cool Runnings (1993)
I don't have fucking lice. I don't want that.ผมไม่ได้ร่วมเพศเหา ฉันไม่ต้องการที่ In the Name of the Father (1993)
Makes them think we have lice.เกาหัว... ทำเป็นหัวมีเหา... Schindler's List (1993)
I mean, when they compare you to-- to, uh, vermin and to rodents and to lice...เวลาเธอถูกเปรียบกับตัวกิ้งกือ... ...หนูโสโครก... เห็บเหา... Schindler's List (1993)
Of course. Anyway, we don't have any lice. We're Americans, both of us.ผ่านแล้ว เราไม่มีเหา เราเป็นอเมริกันทั้งคู่ Titanic (1997)
We'll drink cheap beer... we'll ride on the roller coaster till we throw up.โลดแล่นไปบนรถไฟเหาะ จนอ้วกออกมา Titanic (1997)
What is it now? Assassins falling from the skies?ดาตาญัง มือสังหารเหาะเข้ามารึไง The Man in the Iron Mask (1998)
I'm being told it's a man and his dog throwing cash out of a blimp.มีรายงานว่ามีชายคนหนึ่งกับหมา โปรยเงินมาจากเรือเหาะ Death Has a Shadow (1999)
Fly, lad, with winged sandals on your feet !เหาะไปเลย... ...เหมือนติดปีกไว้ที่รองเท้า The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหา[n.] (hao) EN: louse ; lice [pl.]   FR: pou [m]
เหา[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs

English-Thai: Longdo Dictionary
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fly[VI] บิน, See also: เหาะ, ลอย, Syn. take wing, hover, soar, Ant. walk
lice[N] แมลงปรสิตเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (คำพหูพจน์ของ louse), See also: เหา, หมัด, โลน, ไร
walking dandruff[SL] หมัด, See also: เหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blimp(บลิมพฺ) n. เรือเหาะลำเล็ก,เรือเหา
cootie(คู'ที) n. เหา
ectozoan.,pl. ปรสิตที่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนร่างกายเช่นเหา., See also: ectozoan adj.,n. -Sing. -zoon
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
pediculicidal(พะดิค'คิวลิไซดฺ',-เคิล) adj. ซึ่งฆ่าเหาหรือหมัด
pediculicide(พะดิค'คิวลิไซดฺ',-เคิล) adj. ซึ่งฆ่าเหาหรือหมัด

English-Thai: Nontri Dictionary
aerostat(n) เรือเหา
airship(n) เรือเหาะ,เรือบิน
balloon(n) เรือเหาะ,บัลลูน
fly(vi) บิน,เหาะ,หนีไป,ปลิว,กระเด็น,ล่องลอย
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
lousy(adj) มีเหา,มีหมัด,มีเห็บ
zeppelin(n) เรือเหาะ,เรือบิน,ลูกบอลลูน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cyamid (n) เหาปลาวาฬ ปรสิตชนิดหนึ่งที่พบนปลาวาฬ
shark sucker (n ) เหาฉลาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top