ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหลืออด

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลืออด-, *เหลืออด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลืออด[V] be beyond endurance, See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: ปกติฝ่ายสามีมักจะทนฟัง นอกจากเขาจะเหลืออดจริงๆ, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลืออด, เหลืออดเหลือทนว. สุดที่จะกลั้นได้, สุดที่จะอดทนได้, สุดที่จะระงับอารมณ์ได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The morning I've had. I just had to get away, you know?เช้านี้ผมเหลืออดเลย เลยกลับบ้านดีกว่า Imagine Me & You (2005)
- I've had it!- ฉันเหลืออดแล้ว Dex, Lies, and Videotape (2007)
"insufferable, impertinent of men. ""เหลืออดแล้วก็หยาบคายที่สุด" Becoming Jane (2007)
I'm done with you.ฉันเหลืออดแล้ว The Ten (2007)
I'm done with your-- your lies and your apologiesฉันเหลืออดแล้วกับ คำโกหกและก็คำขอโทษของคุณ The Ten (2007)
I'm going in the other room and eat it, check my e-mail.พ่อคะ เขาต้องมาแน่ ฉันไปกินอาหารที่ห้องอื่น เช็คอีเมล์ เพราะฉันเหลืออดกับเรื่องนี้แล้ว Pineapple Express (2008)
Can't take that guy anymore.มัุนเหลืออดแล้วล่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The one thing that is gonna make this unbearable.สิ่งนั้นจะทำให้ผมเหลืออด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It really pushes a button for me.มันทำให้ผมเหลืออด Connect! Connect! (2009)
They really know how to push my buttons.พวกเธอรู้ว่าจะทำยังไงให้ฉันเหลืออดจริงๆ Connect! Connect! (2009)
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
And unbearable sadnessและความเศร้าโศกที่เหลืออด I Like You So Much Better When You're Naked (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly   

English-Thai: Nontri Dictionary
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว

German-Thai: Longdo Dictionary
unerträglich(adj) ที่ทนไม่ได้, ที่เหลืออด เช่น Die Hitze in Thailand ist unerträglich für ihn. เขาทนความร้อนที่เมืองไทยไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top