ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหลาะแหละ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลาะแหละ-, *เหลาะแหละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลาะแหละ[ADJ] frivolous, See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: เนื่องจากเขาเป็นคนเหลาะแหละ ดังนั้นแม่จึงไม่อยากให้ลูกสาวคบด้วย, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ[ADV] frivolously, See also: unreliably, worthlessly, Syn. เหยาะแหยะ, Example: เขาทำงานเหลาะแหละจนไม่มีใครอยากที่จะทำงานกับเขา, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ[V] be frivolous, See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: ลูกชายคนโตของท่านนายพลเหลาะแหละเกินกว่าที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลาะแหละ(-แหฺละ) ว. เหลวไหล, ไม่จริงจัง, มีนิสัยไม่แน่นอน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flighty?เหลาะแหละMemoirs of an Invisible Dan (2011)
You are such a wet blanket.เธอมันช่างเหลาะแหละ Release Me (2009)
Lightweight.เหลาะแหละจริง ฉันจะดื่ม Haunted (2009)
Emma, it's like you don't have a spine.เหมือนเธอเป็นคนเหลาะแหละ Bride Wars (2009)
Oh, wait. That's right. You don't have a spine.เดี๋ยวก่อนสิ มันถูกแล้วนี่ เธอเหลาะแหละจริงๆนั่นแหละ Bride Wars (2009)
Things are getting real sloppy around here!ชักจะเหลาะแหละใหญ่แล้วนะ Shrek Forever After (2010)
I thought he was a lightweight.พ่อคิดว่าเขาเป็นคนเหลาะแหละ The New Normal (2011)
I really dislike frivolous people!ฉันเกลียดจริงๆ คนเหลาะแหละIkemen desune (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลาะแหละ[X] (lolae) EN: frivolous ; not trusted   FR: insouciant ; frivole

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light-minded[ADJ] เหลาะแหละ, See also: ไม่เอาจริงเอาจัง, Syn. frivolous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
flabby(แฟลบ'บี) adj. อ่อน,ยาน,ปวกเปียก,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่แน่ไม่นอน., See also: flabbily adv. flabbiness n., Syn. flaccid
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
frivolous(ฟริฟ'โวลัส) adj. เล่น ๆ ,เหลาะแหละ,ไม่มีความหมาย., See also: frivolously adv. frivolousness n., Syn. petty
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
mercurial(adj) เกี่ยวกับปรอท,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top