ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหมือนกันกับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมือนกันกับ-, *เหมือนกันกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
an organization of decent... law-abiding white folk... just like you.องค์กรที่ดี คนผิวขาวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหมือนกันกับคุณ The Blues Brothers (1980)
Maybe if you had experienced even a little bit of the '60s, you might feel the same way, too.ถ้าคุณมีประสบการณ์เพียงนิดน้อย ของยุค 60 ล่ะก็ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน Field of Dreams (1989)
You lucky you don't have the same problem.เธอนี่โชคดีจริงๆที่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันกับฉัน The Joy Luck Club (1993)
Do you think the same as Markus?เธอคิดเหมือนกันกับ Markus หรือเปล่า? Show Me Love (1998)
You have alot of things alike.คุณมีหลายอย่างเหมือนกันกับเธอ Ken Park (2002)
And Dawn agrees with me.Dawn ก็คิดเหมือนกันกับชั้นนะ Mean Girls (2004)
We have a few realities to face here, people.#3609; #3632; เราเจอสภาพความเป็นจริงเหมือนกันกับคนที่นี่ The Cave (2005)
Consistant with our other victims.เหมือนกันกับเหยื่ออีกราย The British Invasion (2007)
Just the same as your suffering.เหมือนกันกับที่คุณกำลังทรมานอยู่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
I do need a soul, too, just like you.เราก็ต้องการวิญญาณเหมือนกันกับเธอนั่นแหละ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
And then the same thing happened to their wives.และมันก็เหมือนกันกับ ที่เกิดขึ้นกับเหล่าภรรยาของพวกเค้า Dead Silence (2007)
A being that appears in one's own image.โดยจะปรากฏรูปลักษณ์เหมือนกันกับคนๆ นั้น The Orphanage (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
like[PREP] เหมือนกับ, See also: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ, Syn. similar to

German-Thai: Longdo Dictionary
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top