ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนืออื่นใด

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนืออื่นใด-, *เหนืออื่นใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนืออื่นใด[ADV] above all, Syn. เหนือสิ่งอื่นใด, Example: เขาไม่สามารถเลี่ยงที่จะไม่ทำได้เลย เพราะคำประกาศิตของพ่อเขามีความสำคัญเหนืออื่นใด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Above all, keep Mr Bennet from fighting!เหนืออื่นใด ต้องกันคุณเบนเน็ตไว้จากการต่อสู้ Episode #1.5 (1995)
I write now, firstly, to thank you for coming all this way to apologise, but, more importantly, to tell you..."ผมเขียนมาเพื่อบอกคุณว่า ผมขอบคุณมากที่คุณมาเพื่อขอโทษผม แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด ที่ผมอยากบอกคุณ... .." Hope Springs (2003)
From this they deduced that the problem was recursive... but beyond that, found themselves admitting, against their own nature... and once again, that the answer was unknowable.เหนืออื่นใด แม้จะขัดต่อนิสัยของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ยอมรับว่า... นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ Primer (2004)
England prevails.อังกฤษ เหนืออื่นใดV for Vendetta (2005)
England prevails.อังกฤษ เหนืออื่นใดV for Vendetta (2005)
England prevails.อังกฤษ เหนืออื่นใดV for Vendetta (2005)
Listen to me, you bleeding sod, England prevails because I say it does!ฟังฉันนะ, ยายตัวดี, อังกฤษเหนืออื่นใดอยู่มาได้ ก็เพราะฉัน V for Vendetta (2005)
Good guys win, bad guys lose and, as always, England prevails!คนดีชนะ, คนชั่วต้องพ่ายแพ้... ...และมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป, อังกฤษ เหนืออื่นใดV for Vendetta (2005)
But most of all, you wish you weren't such a pussy for wishing for things that will never change.แต่เหนืออื่นใด ผมภาวนาให้ตัวเองกล้า ที่จะหวังในสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยน Wanted (2008)
But most of all, I can't wait for our life to begin together.เหนืออื่นใด,ที่ผมไม่สามารถรอ คือการเริ่มใช้ชิวิตร่วมกันของเรา Nights in Rodanthe (2008)
- Let us begin. The greatest of all the heroes in ancient Greece was, of course, Skeetacus.วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหนืออื่นใดในดินแดนกรีกโบราณ ชื่อของเขาคือสกีเตอร์คิส Bedtime Stories (2008)
And, above all, it's oil.และเหนืออื่นใด... น้ำมัน Home (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เหนืออื่นใดเหนืออื่นใด ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top