ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนือสุด

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนือสุด-, *เหนือสุด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Troops have entered the Ardoyne area of West Belfast... since the collapse of the provisional IRA cease-fire over the weekend.กองกำลังทหารได้ใส่ พื้นที่ Ardoyne ของเวสต์เบลฟาส ... ตั้งแต่การล่มสลายของชั่วคราว IRA การหยุดยิงเหนือสุดสั In the Name of the Father (1993)
We're headed straight for the north face of Mount Everest, Mr. Anheuser.เราอยู่เหนือสุดของ ยอดเขาเอเวอร์เรส คุณอไนเซอร์ 2012 (2009)
Just like I promised: the best of the best.ตามคำสัญญา สุดยอดเหนือสุดยอด Sex and the City 2 (2010)
She's heading for the north end of level two.เธอกำลังไปด้านเหนือสุดของชั้นสอง Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Anyone familiar with the lugo cartel out of baja California?มีใครที่คุ้นกับ ลูโก้ คาร์เทล นอกเขตบาจาแคลิฟอร์เนียไหม? (รัฐที่อยู่เหนือสุดและตะวันตกสุดของเม็กซิโก) Rite of Passage (2010)
Only made and sold in a tiny area on the north tip of CaithnessCcounty.ผลิตและขาย เฉพาะในพื้นที่เล็กๆ ในปลายสุดของเมืองทางเหนือ ที่อยู่เหนือสุด Weekend at Bobby's (2010)
When you're all the way north, there's only one direction to go.เมื่อเจ้าอยู่เหนือสุด เจ้าก็มุ่งหน้าไปได้เพียง ทางเดียวเท่านั้นแหละ The North Remembers (2012)
But we do think he was shooting from the north end of the plaza.แต่เราคิดว่าเขายิงจาก มุมด้านเหนือสุดของพลาซ่า Final Shot (2013)
Listen, there's a refueling team coming to the north end of the island in three days.ฟังนะ ทีมเติมเชื้อเพลิง... จะมาที่ด้านเหนือสุดของเกาะ ในสามวัน Kong: Skull Island (2017)
To the north end of the island?ไปที่ด้านเหนือสุดของเกาะเหรอ Kong: Skull Island (2017)
You can't get to the north end in three days.คุณไม่มีทางไปที่เหนือสุดของเกาะ ได้ในสามวันหรอก Kong: Skull Island (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darb(ดาบ) n. คนที่เด่นที่สุด,ที่อยู่เหนือสุด
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
northernmost(adj) เหนือสุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top