Search result for

เส้นศูนย์สูตร

(31 entries)
(0.1015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นศูนย์สูตร-, *เส้นศูนย์สูตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นศูนย์สูตร[N] equator, Syn. เส้นอีเควเตอร์, Example: ประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นวงกลมสมมุติที่ลากตรงกึ่งกลางโลกโดยรอบ แบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน คือ ส่วนซีกโลกเหนือกับส่วนซีกโลกใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นศูนย์สูตรน. เส้นวงกลมสมมุติที่ลากรอบโลก และแบ่งโลกออกเป็นส่วนซีกโลกเหนือกับ ส่วนซีกโลกใต้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equatorequator, เส้นศูนย์สูตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And has set steam for the 23rd meridian.และกำลังมุ่งหน้าที่เส้นศูนย์สูตรที่ 23 Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Basically, you kill a reaper under the solstice moon --ธรรมดาแล้วนายจะฆ่ายมทูตได้ในช่วงที่พระจันทร์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด Death Takes a Holiday (2009)
Zero degrees north, heading south-southwest over the equator.ศูนย์องศา ทิศเหนือ มุ่งทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ เหนือเส้นศูนย์สูตร Today Is the Day: Part 1 (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
I command my subjects to honor and respect him as one of our trusty shellbacks.ข้าขอสั่งพลเมือง ให้เกียรติและเคารพเขา เป็นหนึ่งในผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรที่เชื่อถือได้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Now rise, shellback.ลุกขึ้นได้ ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตร Today Is the Day: Part 1 (2009)
The winter solstice is a big night.คืนที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตร กลางฤดูหนาวสิ ถึงจะเป็นคืนสำคัญ! The Robotic Manipulation (2010)
Gibbs, you filthy, besotted shellback, you made it!กิ๊ปส์ ไอ้โสโครก ที่ล่องเรือ ข้ามเส้นศูนย์สูตร เจ้าทำได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
But I never pursued them.อยู่สักที่หนึ่งในบราซิล ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร แต่ฉันก็ไม่ตามหาพวกเขาหรอก Smoldering Children (2011)
Crossing the equator in...ข้ามเส้นศูนย์สูตรใน Captain (2012)
First time crossing the equator on a warship, Gracie?ครั้งแรกของการข้าม เส้นศูนย์สูตร ในเรือรบ เหรือ การ์เซีย? Captain (2012)
The water basins turn clockwise, above the equator, means we're in north.น้ำจะไหลทวนเข็มนาฬิกาเหนือเส้นศูนย์สูตร ดังนั้นเราอยู่เหนือ Escape Plan (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นศูนย์สูตร[n.] (sensūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equator[N] เส้นศูนย์สูตร
equinoctial line[N] เส้นศูนย์สูตร, Syn. equinoctial circle, equinoctical point
line[N] เส้นศูนย์สูตร, Syn. equater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
arctic circleเส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่ 23 องศา 28'S ของขั้วโลกเหนือ (imaginary line)
cancer(แคน'เซอะ) n. มะเร็ง,เนื้อร้าย,ความหายนะ,ชื่อกลุ่มดาวร,เส้นที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตร, See also: cancerous adj., Syn. blight
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
equator(อีเคว'เทอะ) n. เส้นศูนย์สูตรของโลก
equatorial(อีควะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรของโลก
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
latitude(แลท'ทิทูด) n. เส้นรุ้ง,เส้นขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก,ความมีอิสรภาพ
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว,เล็กมาก,แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.
solstice(ซอล'สทิส) n. ระยะเวลาของปีที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด (ในราววันที่ 21 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม), จุดที่ถึง,จุดสุดยอด,จุดที่สุด, Syn. furthiest,point

English-Thai: Nontri Dictionary
equator(n) เส้นศูนย์สูตร
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top