ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสือป่า

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสือป่า-, *เสือป่า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสือป่าน. ผู้ช่วยพลรบซึ่งมีหน้าที่สอดแนมเพื่อสนับสนุนกองทหาร.
เสือป่าแมวเซา, เสือป่าแมวมองน. กองทหารโบราณ มีหน้าที่สอดแนมและซุ่มคอยดักตีข้าศึกเพื่อตัดเสบียงอาหาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scouts and scoutingเสือป่าและการเสือป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, sir.ไม่มีครับ เสือป่ารอบและใด ๆ Pinocchio (1940)
So for those of you naughty boys expecting to see a raunchy porn video you might as well turn this off now because you're not gonna see sex.สำหรับพวกลามกทั้งหลาย ที่หวังจะดูหนังแนวปลุกใจเสือป่า จงปิดมันซะเดี๋ยวนี้เลย ...เพราะว่าสิ่งที่จะได้เห็น คือ เพศ The Girl Next Door (2004)
Hugo, you're known primarily as a hard-core pornographer, correct?Hugo อย่างที่เรารู้จัก เป็นพวกทำหนังแนวเสือป่า ถูกไหม? หุ้นส่วนทางธุรกิจของผม The Girl Next Door (2004)
You sent me to scout Neapolis and report on opportunity.คุณส่งฉันไปเสือป่า Neapolis และรายงานเกี่ยวกับโอกาส Sacramentum (2012)
Lincoln said the scouts would be the first to arrive.ลินคอล์นบอกว่าพวกเสือป่า จะมาถึงเป็นพวกแรก We Are Grounders: Part 2 (2014)
If it's just scouts, we can fight our way out.ถ้าเป็นแค่พวกเสือป่า เราก็พอจะกรุยทางออกไปได้ We Are Grounders: Part 2 (2014)
One scout with insanely good aim.แค่เสือป่าคนนึงที่แม่นเป็นบ้า We Are Grounders: Part 2 (2014)
Lincoln said "scouts." More than one.ลินคอล์นพูดว่า "พวกเสือป่า" หมายความว่ามากกว่า 1 We Are Grounders: Part 2 (2014)
He said, "get home before the scouts arrive."เขาบอกว่า "กลับบ้าน ก่อนพวกเสือป่าจะมาถึง We Are Grounders: Part 2 (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top