ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสือกไส

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสือกไส-, *เสือกไส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือกไส[V] expel, See also: expel, cast out, deport, displace, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไส, เสือกไสไล่ส่ง, Example: ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่, Thai definition: ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป
เสือกไสไล่ส่ง[V] expel, See also: kick out, cast out, discharge, eject, Syn. ขับไล่ไสส่ง, Ant. ยินดีต้อนรับ, Example: ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น, Thai definition: แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสือกไสก. ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ ไล่ส่ง เป็น เสือกไสไล่ส่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since the same world holds people who steal a once cherished child and then throw him away.ถ้าอย่างนั้น การที่พวกเขาพรากลูกอันป็นที่รักมาจากใครบางคน แล้วก็เสือกไสเขาไปในภายหลัง Episode #1.11 (2010)
- Would you mind signing my drawing?/ - คือว่าฉันไม่ได้อยากจะเสือกไส -นายหรอก / Iron Man 3 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top