ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสาค้ำ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสาค้ำ-, *เสาค้ำ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Struts. - Check.เสาค้ำ พร้อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Take out the tunnel supports. It's the only way.หนทางเดียวคือทำลายเสาค้ำอุโมงค์ซะ Legacy of Terror (2009)
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา Legacy of Terror (2009)
Take out the supports!ยิงเสาค้ำจุนซะ! Legacy of Terror (2009)
And you know it's not on stilts.แล้วคุณรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช้เสาค้ำ Deepwater Horizon (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
column[N] เสา, See also: เสาค้ำ, Syn. post, pillar, support, prop, pylon, standard, mast
newel[N] เสาค้ำตรงขั้นบันได (ส่วนบนติดราวมือจับ ส่วนล่างติดขั้นบันได), Syn. newel post
shore[N] ไม้ค้ำยัน, See also: เสาค้ำ, Syn. brace, buttress, supporter
staff[N] เสาค้ำ, See also: ไม้ค้ำ, Syn. rod, pole, stick
stanchion[N] เสาค้ำ
stilt[N] เสาค้ำ, See also: สิ่งค้ำ, Syn. post, prop, support
strut[N] ไม้ค้ำ, See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน, Syn. beam, brace, prop
truss[N] เสาค้ำ, See also: โครงยึด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
jackstayn. ไม้ค้ำ,ราวค้ำ,เสาค้ำ,เชือกค้ำ
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
shore(ชอร์) n. ฝั่ง,เสาเอียงที่เป็นเสาค้ำ vt. ค้ำด้วยเสาเอียง,กริยาช่อง 3 ของ shear (ดู), Syn. beach,coast
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
stilt(สทิลทฺ) n. ไม้ต่อขา,เสาค้ำ,สิ่งค้ำ,นกขายาวคอยาวปากยาว มักพบตามหนองน้ำ. vi. ยกไม้ต่อขา,โอหัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
stilt(n) เสาค้ำ,ไม้ต่อขาเดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top