ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสร็จสิ้น

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสร็จสิ้น-, *เสร็จสิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสร็จสิ้น[V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสร็จสิ้นก. สำเร็จแล้ว, หมดแล้ว, เช่น ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a little more paint and he's all finished.เพียงแค่สีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเขาคือทั้งหมดที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น Pinocchio (1940)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
Finish the quartet.เสร็จสิ้นสี่ ยิง Yellow Submarine (1968)
The preparations for our undertaking are completedการเตรียมการเรื่องงานของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Should I step outside? - Just finish up what you're doing.ผมควรจะก้าวไปข้างนอกไหม เสร็จสิ้นเพียงแค่สิ่งที่คุณทำ First Blood (1982)
And before you've finished shaking your dick, you think "What a great country."และก่อนที่จะเสร็จสิ้นการสั่นกระเจี๊ยวของคุณคุณคิดว่า "สิ่งที่ประเทศที่ดี". The Russia House (1990)
Kill complete.สังหารเสร็จสิ้น The Lawnmower Man (1992)
Kill complete.สังหารเสร็จสิ้น The Lawnmower Man (1992)
Andy had transformed a storage room smelling of rat turds and turpentine into the best prison library in New England, complete with a fine selection of Hank Williams.แอนดี้ได้เปลี่ยนห้องเก็บกลิ่นของ turds หนูและสน เป็นห้องสมุดเรือนจำที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์ เสร็จสิ้นกับการเลือกที่ดีของแฮงค์วิลเลียมส์ The Shawshank Redemption (1994)
- Just about finished, sir.- เพิ่งเสร็จสิ้นประมาณครับ The Shawshank Redemption (1994)
Mission accomplished. Well done, men. Pack it up.เสร็จสิ้นภารกิจ ทำได้ดีทุกคน เก็บของ กลับบ้านกัน Toy Story (1995)

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all over[IDM] เสร็จสิ้น, See also: ยุติ, จบ
be all over and done with[IDM] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, จบสิ้น, Syn. fininish with
be through[PHRV] ทำเสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, จบ, สิ้นสุด
fetch up[PHRV] จบลงด้วย, See also: เสร็จสิ้นด้วย, สิ้นสุดที่, Syn. end up, finish up
done[ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
finish[VT] เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
over and done with[IDM] จบ, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
land up[PHRV] เสร็จสิ้น, Syn. end up
mature[VI] เสร็จสมบูรณ์, See also: เสร็จสิ้น, เสร็จ
wane[VI] จบ, See also: เสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จสิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top