ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนอชื่อ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอชื่อ-, *เสนอชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอชื่อ[V] nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)
Every year, the ARs nominate a member of the faculty to be our guest.ทุกปีชาวเออาร์ จะเสนอชื่ออาจารย์มาเป็นแขก Mona Lisa Smile (2003)
I think somebody nominated her as a joke or something.ชั้นคิดว่าเธอโดนเสนอชื่อ เพราะถูกแกล้งต่างหาก Mean Girls (2004)
And the crazy thing is is that it should be Karen, but people forget about her because she's such a slut.แล้วรู้มั้ย มันบ้ามาก แคเรนน่าจะได้รับเสนอชื่อ แต่คนอื่นลืมนึกถึงเธอ เพราะเธอมันร่าน Mean Girls (2004)
He's brilliant. Nominated for a Nobel Prize.เขาอัจฉริยะ ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบล Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Paint fumes in P.I. must be getting to you.ฝ่ายพ่นสี ใน P.I. ต้องเสนอชื่อนายมาก่อน Cell Test (2005)
When I retire, I'm recommending you to take my place.หลังจากผมวางมือ ผมกะจะเสนอชื่อคุณ ขึ้นคุมที่นี่ Cute Poison (2005)
Now, Stanley submitted the name of the Rockin' Rocket.ทีนี้สแตนลี่ย์เสนอชื่อว่า ร็อคเก้นร็อคเก็ท The Astronaut Farmer (2006)
Nominated for the Nobel Prize in the '20s.เค้าถูกเสนอชื่อชื่อให้รับรางวัล Return to House on Haunted Hill (2007)
It's regarding my recommendation of debra morgan for detective.มันเกี่ยวกับการที่ผมเสนอชื่อ เด็บบร้า มอร์แกน เป็น นักสืบ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
yet you propose giving him access to information that, if made public, would cause mass panic.ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังเสนอชื่อ ให้เขา ได้รับสิทธิ์ข้อมูลนี้ ถ้าสาธารณชน,จะได้รับการความหวาดกลัว The Same Old Story (2008)
Apparently, we've been named businesswoman of the year.ปรกฏว่าชั้นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักธุรกิจหญิงแห่งปี Back in Business (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection   FR: désigner ; nommer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter for[PHRV] เสนอชื่อ, See also: เข้าร่วม, ร่วม, Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in
give in[PHRV] ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in to[PHRV] ให้ชื่อกับ, See also: เสนอชื่อกับ, Syn. give in
nominate for[PHRV] เสนอชื่อเพื่อ, See also: ได้รับการเสนอชื่อสำหรับ
nominate to[PHRV] เสนอชื่อกับ, See also: ระบุชื่อต่อ
nominate[VT] ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: เสนอชื่อ, Syn. choose, pick
propose[VT] เสนอชื่อ, See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
stand for[PHRV] เสนอชื่อ, See also: เสนอตัวเพื่อเลือกตั้ง, Syn. run for, sit for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nominate(นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ., See also: nominator n., Syn. name
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
nominative(นอม'มะเนทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,ระบุชื่อ. n. ประธานของประโยค,กรรตุการก
nominee(นอม'มะนี) n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ
nomination(n) การแต่งตั้ง,การเสนอชื่อ
nominative(adj) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ,ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top