ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสถียรภาพ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสถียรภาพ-, *เสถียรภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสถียรภาพ[N] stability, See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness, Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว, Example: ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสถียรภาพ(สะเถียนระ-) น. ความมั่นคง, ความคงตัว, ความไม่เปลี่ยนแปลง, เช่น เสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilityเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
handlingเสถียรภาพการบังคับรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric power system stabilityเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง [TU Subject Heading]
Employment stabilizationเสถียรภาพการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Political stabilityเสถียรภาพทางการเมือง [TU Subject Heading]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Stability เสถียรภาพ
ความสามารถของสารใด ๆ เช่น น้ำเสีย สารเคมี หรือสลัดจย่อยแล้วในการต้านทานการเปลี่ยนแปลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ย่อยสลายต่อไม่ได้แล้วเพราะไม่มีอาหารที่จะย่อยต่อไป หรือมีเพียงเล็กน้อย ; สภาวtของช่องน้ำหรือทางน้ำ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกิดขึ้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในช่วงต่างๆ ของปี; ความสามารถของโครงสร้างทางวิศวกรรม เช่นเขื่อนหรือผนังกั้น ซึ่งต้านทานการเคลื่อนไหว [สิ่งแวดล้อม]
slope stabilityslope stability, เสถียรภาพของลาด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In Algiers, though, the French ambassador has just arrived, and the situation seems to be more stable.ในกรุงแอลเจียร์ แม้ว่า เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มีความต้องการมาถึง และสถานการณ์ดูเหมือน จะมีเสถียรภาพมากขึ้น Wild Reeds (1994)
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ The Birdcage (1996)
It's definitely an image. Let's try and stabilize it.แน่นอนว่ามันเป็นภาพ ลองและรักษาเสถียรภาพของมัน Contact (1997)
And it brought stability to the region.และมันทำให้เกิดเสถียรภาพในพื้นที่นั้น Shooter (2007)
stabilization? Throughout the surgery, different portions of Michael's cerebral cortex will be stimulated, triggering the areas that control senses like hearing, smell, memory./N การทำให้มีเสถียรภาพGoing Under (2008)
Song Yoo Bin, a bluechip in the construction business, he is the successor to the Il Shin Construction.ซอง ยู บิน เป็นหุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมากในธุรกิจก่อสร้าง เขาเป็นทายาทของบริษัทก่อสร้างอิล ชิน Episode #1.1 (2009)
Link is stable.มีเสถียรภาพดี Avatar (2009)
Lock the feedback systems.ปิดเสถียรภาพระบบ. Angels & Demons (2009)
Seperate approaches.ปิดเสถียรภาพระบบ. Angels & Demons (2009)
Very stable.มีเสถียรภาพมาก Inception (2010)
For sleep stable enough to create three layers of dreaming we'll have to combine it with an extremely powerful sedative.สำหรับการนอนหลับที่มีเสถียรภาพพอที่จะสร้างสามชั้นของความฝัน ... ... เราจะต้องรวมกับยากล่อมประสาทที่มีประสิทธิภาพมาก Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraphāp) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness   FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
เสถียรภาพด้านราคา[n. exp.] (sathīenraphāp dān rākhā) FR: stabilité des prix [f]
เสถียรภาพทางการเงิน[n. exp.] (sathīenraphāp thāng kānngoen) EN: monetary stability   FR: stabilité monétaire [f]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathīenraphāp thāng sētthakit) EN: economic stability   FR: stabilité économique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stability[N] เสถียรภาพ, See also: ความมั่นคง, Syn. consistency, steadiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)

English-Thai: Nontri Dictionary
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilization(n) การทำให้มีเสถียรภาพ,การทำให้คงที่,การทำให้มั่นคง
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top