Search result for

เวลาว่าง

(29 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวลาว่าง-, *เวลาว่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาว่าง[N] free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leisureเวลาว่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll see that I spent the summerคุณจะเห็นว่าผมใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์ New Haven Can Wait (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
If I had time for that, I'd get another part-time job.ถ้าชั้นมีเวลาว่างนะ ชั้นยังมีงานพาร์ทไทม์อื่นอีก Baby and I (2008)
We could finally do that. Maybe take some time off.เรายังทำมันได้นะ อาจจะหาเวลาว่างๆ Marley & Me (2008)
I don't know the number to my savings account, because believe it or not, I don't spend my entire day sitting around trying to memorize the fucking numbers to my fucking bank accounts!บัญชีคืออะไรเพราะว่า คุณเชื่อหรือเปล่า ผมไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวัน จะมานั่งท่องจำตัวเลขบ้าบอ ของบัญชีบ้าบอของผมโว้ย Burn After Reading (2008)
I'm working doubles and school, and, look, I have zero free time.ชั้นกำลังทั้งทำงานและไปโรงเรียน และดูสิ ชั้นไม่มีเวลาว่างเหลือเลย 110 00: 16: The Echo (2008)
Every spare moment he has, he spends with them.ทุกช่วงเวลาว่างของเขาได้เขาใช้เวลากับพวกเขา Revolutionary Road (2008)
I'd have your nonfat, no-foam, soy latte ready for free period.นี่สำหรับคุณ ลาเต้ถั่วเหลือง ไม่อ้วน ไม่ใส่ฟอง สำหรับเวลาว่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Yeah. This is the result of a lot of time and care.ใช่มันมีเวลาว่างเยอะน่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
But on your on-hours I bring you to men who will pay $2500, $3500, $10,000 just for the pleasure of shaking your hand.เวลาว่างงาน จะทำอะไรก็ตามใจคุณ แต่เวลาทำงาน The Girlfriend Experience (2009)
All right, chief. Yeah. Thanks a lot.เจ้าหน้าที่ซาลเดอร์ คุณพอมีเวลาว่างสักครู่ไหม ABQ (2009)
Skyler, give me a call when you get a chance.สกายเลอร์โทรกลับฉันด้วยนะ ตอนที่เธอมีเวลาว่าง Peekaboo (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวลาว่าง[X] (wēlā wāng) EN: free time ; leisure time ; recreational time   FR: temps libre [m] ; loisir [ml]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leisure[N] เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
spare time[N] เวลาว่าง, Syn. leisure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday

English-Thai: Nontri Dictionary
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
空き時間[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top