Search result for

เวท

(86 entries)
(2.8553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวท-, *เวท*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวท[N] incantation, See also: magic, sorcery, spell, Syn. เวทมนตร์, คาถา, พระเวท, Example: ในละครของเรามียักษ์มาร่ายเวทด้วย, Thai definition: ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคม เมื่อนำมาเสกเป่าหรือบริกรรมตามลัทธิวิธีที่มีกำหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดีหรือป้องกันอันตรายต่างๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวท[N] religious knowledge, Syn. ความรู้ทางศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวท[N] stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2,000 คน, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
เวท[N] center, Syn. ศูนย์กลาง, Example: โลกกำลังก้าวสู่ทศวรรษของการจัดระเบียบใหม่อันมีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางหรือเวทีการบริหารการเมืองระหว่างประเทศ, Thai definition: ศูนย์รวมของการปฏิบัติ
เวทนา[V] pity, See also: have compassion on, sympathize with, Syn. สงสาร, Example: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน, Thai definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
เวทีมวย[N] boxing ring, See also: canvas, Syn. เวที, สนามมวย, Example: เขาจะขึ้นชกชิงเงินรางวัลใหญ่ที่เวทีมวยลุมพินีบ่ายนี้, Count unit: เวที, แห่ง, Thai definition: สถานที่แข่งขันชกมวย
เวทมนตร์[N] magic, See also: sorcery, incantation, spell, Syn. เวทมนตร์คาถา, คาถา, มนตร์, Example: เขาท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
เวทย์มนตร์[N] magic, See also: black art, witchcraft, necromancy, wizardry, sorcery, incantation, spell, charm, Syn. อาคม, คาถา, คาถาอาคม, Example: เขาเกิดความกลัวขึ้นจึงได้ท่องเวทมนตร์ที่เคยร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัว, Thai definition: คำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้สำเร็จความประสงค์
เวทีการเมือง[N] political stage, See also: political arena, Example: นายกรัฐมนตรีพยายามกำจัดเธอให้พ้นเวทีการเมือง เพราะกลัวเธอจะขึ้นมาเป็นใหญ่อีกครั้ง, Count unit: เวที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวท, เวท-(เวด, เวทะ-) น. ความรู้, ความรู้ทางศาสนา
เวท, เวท-ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขึ้นเป็นมนตร์หรือคาถาอาคม เมื่อนำมาเสกเป่าหรือบริกรรมตามลัทธิวิธีที่มีกำหนดไว้ สามารถให้ร้ายหรือดี หรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ตามคติไสยศาสตร์ได้ เช่น ร่ายเวท, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ มนตร์ เป็น เวทมนตร์
เวท, เวท-ชื่อคัมภีร์ภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งเป็นพื้นฐานของศาสนาพราหมณ์ยุคแรก มี ๔ คัมภีร์ ได้แก่ ๑. ฤคเวท ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลาย ตอนท้ายกล่าวถึงการสร้างโลก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบความเชื่อของชาวอินเดีย ๒. ยชุรเวท ว่าด้วยรายละเอียดการประกอบยัญพิธีและลำดับมนตร์ที่นำมาจากคัมภีร์ฤคเวทเพื่อสวดในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี ๓. สามเวท ว่าด้วยบทขับที่คัดเลือกมาจากประมาณหนึ่งในหกของฤคเวท และใช้เฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสม ๔. อถรรพเวท หรือ อาถรรพเวท เป็นเวทมนตร์คาถาเพื่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายตนหรือผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู ตลอดจนการบันดาลสิ่งที่เป็นมงคลหรืออัปมงคล การทำเสน่ห์ การรักษาโรค และอื่น ๆ สามคัมภีร์แรกเรียกว่า ไตรเวท หรือ ไตรเพท ต่อมารับอถรรพเวทหรืออาถรรพเวทเข้ามารวมเป็นสี่คัมภีร์เรียกว่า จตุรเวท หรือ จตุรเพท, เรียกยุคแรกของศาสนาพราหมณ์จนถึงประมาณสมัยพุทธกาลว่า ยุคพระเวท มีวรรณกรรมหลักประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะและคัมภีร์อุปนิษัทรุ่นแรก.
เวทคู(เวทะคู) น. ผู้บรรลุถึงซึ่งความรู้ คือ พระอรหันต์.
เวทนา ๑(เวทะ-) น. ความรู้สึก, ความรู้สึกทุกข์สุข, เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
เวทนา ๑ความเจ็บปวด, ทุกข์ทรมาน.
เวทนา ๒(เวดทะ-) ก. สังเวชสลดใจ เช่น เรามักเวทนาผู้เคราะห์ร้าย เด็กคนนี้น่าเวทนา.
เวทมนตร์(เวดมน) น. ถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์ เช่น โบราณใช้เวทมนตร์ในการรักษาโรคบางอย่าง, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ คาถา เป็น เวทมนตร์คาถา เช่น เขาใช้เวทมนตร์คาถาล่องหนหายตัวได้.
เวทย์ว. พึงรู้, ควรรู้.
เวทัลละน. ชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เป็น ๑ ใน ๙ ส่วนของคัมภีร์นวังคสัตถุศาสน์. (ป.).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mantrasเวทย์มนต์ [TU Subject Heading]
ARF Security Policy Conferenceเวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
East Asia Forumเวทีเอเชียตะวันออก [การทูต]
East Asia Latin American Forumเวทีหารือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศจาก ภูมิภาคลาตินอเมริกา 12 ประเทศ เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา เปรู บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา อุรุกวัย ปารากวัย และโบลิเวีย " [การทูต]
Forum for Comprehensive Development of Indochinaเวทีเพื่อการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบในอินโดจีน เป็นความริเริ่มโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่จะให้มีเวทีปรึกษาหารือ เพื่อช่วยพัฒนาประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลไกประกอบด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะที่ปรึกษาภาคเอกชนโดยเน้นบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาภาค เอกชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมือ (GMS) [การทูต]
Forum for East Asia - Latin America Cooperationเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเม ริกา สมาชิก 32 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา โดยมีสมาชิก จากฝ่ายเอเชีย 15 ประเทศ คือ กลุ่ม ASEAN (10 ประเทศ) จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และจากฝ่ายลาตินอเมริกา 17 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ คอสตาริกา นิการากัว คิวบา ปานามา เปรู โคลอมเบีย เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร์ ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา และชิลี วัตถุประสงค์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่าง -ประเทศทุก 2 ปี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ปีละ 2 ครั้ง และคณะทำงาน 3 คณะ ปีละ 2 ครั้ง (คณะทำงานด้านการเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา / ด้านเศรษฐกิจและสังคม / และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศเอเชียและ ลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายไปที่การดำเนินโครงการความร่วมมือในทุกสาขาที่ประเทศสมาชิกมี ความสนใจร่วมกัน [การทูต]
India-Brazil-South Africa เวทีเจรจาสามฝ่าย ระหว่างอินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิมความร่วมมือในกรอบใต้-ใต้ใน วงกว้าง เป้าหมายหลัก IBSA คือการส่งเสริมและขยายโอกาส ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาสังคม และการเลแกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน [การทูต]
South Pacific Forumเวทีหารือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย คีรีบาส หมู่เกาะมาร์แชล เนารู นิวซีแลนด์ นุย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ซามัวตะวันตก วานูอาตู ตองกา ฟิจิ " [การทูต]
Knowledge Forumเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The morning after my little sister stageเมื่อเช้าที่ผ่านมา น้องสาวผมอยู่บนเวที There Might be Blood (2008)
Actually, that price includes footage of the boxing matchที่จริงแล้ว ราคานี้รวมค่าภาพจากเวทีชกมวย Not Cancer (2008)
But it actually just told me that you were pathetic.แต่จริงๆมันแค่บอกฉันว่า คุณน่าเวทนาจริงๆ The Itch (2008)
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
If it's not a disease, it must be magic.ถ้ามันไม่ใช่โรคมันก็ต้องเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I can't tell the king it's caused by sorcery until I am completely certain.ข้าไม่สามารถบอกพระราชาได้ จนกว่าจะแน่ใจ เพราะมันอาจเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I can only conclude it is the result of sorcery.ข้าได้แต่สรุปว่ามันเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I believe you are right. It is the work of magic.ข้าเชื่อเจ้า มันเป็นผลจากเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I know I have cautioned against using magic, but if ever there was a time to use your talents, it's now.ข้ารู้ว่าข้าเตือนเจ้าเรื่องการใช้เวทมนตร์ แต่เวลาเหมาะที่สุดที่จะใช่มัน คือตอนนี้แหละ The Labyrinth of Gedref (2008)
If it is magic, it is more powerful magic than I possess.ถ้ามันเป็นเวทมนตร์ มันคงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังมากกว่าของผม The Labyrinth of Gedref (2008)
You didn't say anything about magic.เจ้าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเวทมนตร์เลย The Labyrinth of Gedref (2008)
What have I told you about using magic like this?ทำอะไรเนี่ย ลุงบอกแล้วไงว่าไม่ให้ใช้เวทย์มนต์แบบน Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวท[n.] (wēt) EN: sorcery ;magic ; incantation spell ; charm ; magic, formula   FR: incantation [f]
เวท[n.] (wēt) EN: religious knowledge ; religious learning   
เวท[n.] (wēt) EN: Caturveda ; Four Vedas ; Veda of Hinduism   
เวทนา[v.] (wētthanā = wēthanā ) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with   FR: compatir ; s'apitoyer
เวทมนตร์[n.] (wētmon) EN: magic ; sorcery ; incantation ; spell ; black magic ; witchcraft   FR: magie [f] ; sorcellerie [f]
เวท[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais   FR: scène [f] ; estrade [f] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
เวท[n.] (wēthī) EN: center ; agora ; forum   FR: forum [m]
เวทีการเมือง[n. exp.] (wēthī kānmeūang) EN: political stage ; political arena   FR: arène politique [f]
เวทีมวย[n. exp.] (wēthī mūay) EN: boxing ring ; prize ring   FR: ring de boxe [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agora[N] เวท
ache for[PHRV] เวทนา, See also: สงสาร, Syn. feel for
black magic[N] เวทมนตร์ชั่วร้าย, See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย, Syn. conjuration, enchantment
bowl[N] เวท
charm[N] เวทย์มนตร์, See also: เวทย์, มนตร์, คาถา, Syn. spell, magic spell
cockpit[N] เวทีชนไก่
conjuration[N] เวทมนตร์, Syn. magic spell, incatation
dais[N] เวที, See also: ปะรำ, ยกพื้น, Syn. platform
dance floor[N] เวทีสำหรับเต้นรำ, See also: ฟลอร์เต้นรำ
hex[N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
activate(แอค' ทิเวท) vt. กระตุ้น, ทำให้เกิดภาวะกัมมันตภาพรังสี. -activator n.
aestivate(เอส' ทิเวท) vi. ผ่านฤดูร้อน, นอนในฤดูร้อน. -aestivation n. -aestivator n.
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวท
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวท
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
backdrop(n) ฉากหลัง,ม่านหลังเวท
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
呪文[じゅもん, jumon] (n) เวทมนต์, คาถา

German-Thai: Longdo Dictionary
Bühne(n) |die, pl. Bühnen| เวท
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวท
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top