ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล่นฟุตบอล

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่นฟุตบอล-, *เล่นฟุตบอล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You play football?เธอเล่นฟุตบอลStand by Me (1986)
Do you play football?เธอเล่นฟุตบอลรึ? Stand by Me (1986)
- I'll take football.- ฉันเล่นฟุตบอล Rambo III (1988)
Anyway, he starts playing tackle football when he's 10 years old and one day he says to me and he says he's afraid of being hit.ตอนนั้นแฟรงค์หัดเล่นฟุตบอล วันนึงเขามาบอกว่าพ'อผมกลัวถูกอัด The Bodyguard (1992)
And you sat on the sidelines shouting instructions... like you could only see what I was doing... you couldn't even fucking play football... and you could only see what I was doing wrong.และคุณนั่งอยู่บน sidelines ตะโกนคำแนะนำ ... เช่นคุณจะสามารถดู สิ่งที่ฉันทำ ... คุณอาจจะไม่ได้ ร่วมเพศเล่นฟุตบอล ... In the Name of the Father (1993)
My son was outside playing soccer.ลูกฉันออกไปเล่นฟุตบอลล่ะ As Good as It Gets (1997)
But I was playing soccer while you were away.ผมออกไปเล่นฟุตบอล ตอนแม่ไม่อยู่ As Good as It Gets (1997)
- He couldn't play football any more.- พ่อเล่นฟุตบอลไม่ได้อีกเลย Unbreakable (2000)
Joseph, do you know how mad your mother would be if she knew you were playing football?รู้มั้ยว่าแม่จะโกรธแค่ไหน - ถ้ารู้ว่าลูกเล่นฟุตบอล Unbreakable (2000)
Our car flipped on an icy road and we were both injured, and he couldn't play football any more.รถพลิกเพราะถนนลื่น เราทั้งคู่บาดเจ็บ เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีก ถ้าไม่เกิดเหตุ Unbreakable (2000)
One chucks footballs, the other helps save lives.นักเล่นฟุตบอลคนนึง กับนักช่วยชีวิตคนอื่น Metamorphosis (2001)
You got to play.พ่อก็เคยเล่นฟุตบอลไม่ใช่หรือ Hothead (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นฟุตบอล[v. exp.] (len futbøn) EN: play soccer   FR: jouer au football

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman

English-Thai: Nontri Dictionary
soccer(n) การเล่นฟุตบอล

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top