ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เล็น

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล็น-, *เล็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็น[N] flea, See also: lice, nit, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดหรือทำให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงพวกไร เหา เห็บ หมัด หรือมด ก็ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล็นน. ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดหรือทำให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงพวกไร เหา เห็บ หมัด หรือมด.
เล่นก. ทำเพื่อสนุกหรือผ่อนอารมณ์ เช่น เล่นเรือ เล่นดนตรี
เล่นแสดง เช่น เล่นโขน เล่นละคร เล่นงานเหมา
เล่นสาละวนหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใด ๆ ด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้น เช่น เล่นกล้วยไม้
เล่นสะสมของเก่าพร้อมทั้งศึกษาหาความเพลิดเพลินไปด้วย เช่น เล่นเครื่องลายคราม เล่นพระเครื่อง เล่นแสตมป์
เล่นพนัน เช่น เล่นม้า เล่นมวย
เล่นร่วมด้วย, เอาด้วย, เช่น งานนี้ขอเล่นด้วยคน เรื่องคอขาดบาดตาย เขาคงไม่เล่นด้วย
เล่นทำร้าย เช่น อวดดีนัก เล่นเสีย ๒ แผลเลย
เล่นกิน เช่น หิวมาก เลยเล่นข้าวเสีย ๓ จาน.
เล่นว. อาการที่ทำหรือพูดอย่างไม่เอาจริง เช่น กินเล่น พูดเล่น เดินเล่น, เล่น ๆ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lenses, Condenserเล็นส์รวมแสงอิเล็กตรอน, เลนส์รวมแสง [การแพทย์]
Lenses, Electromagneticเล็นส์ควบคุมลำแสงอิเล็กตรอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
That's precisely what Bevin Rennie Llywellen wanted you to think.อย่างแม่นยำที่ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น ต้องการให้นายคิด American Duos (2007)
Meet Bevin Rennie Llywellen.พบกับ บีวิน เร็นนี่ ลีเวลเล็น American Duos (2007)
Hi, Charlie. I'm Len.หวัดดีชาร์ลี ฉันเล็น Charlie Bartlett (2007)
Good to meet you, Len.ยินดีที่ได้รู้จัก เล็น Charlie Bartlett (2007)
- Hey, Len.- เฮ้ เล็น Charlie Bartlett (2007)
Len, you want to join me?เล็น นายอยากนั่งกับฉันมั้ย Charlie Bartlett (2007)
- Hey, Len.- เฮ้ เล็น Charlie Bartlett (2007)
Len, do you feel like making 50 bucks after school today?เล็น นายอยากจะหาเงิน 50 เหรียญ หลังโรงเรียนวันนี้มั้ย Charlie Bartlett (2007)
- Len.- เล็น Charlie Bartlett (2007)
Len.เล็น Charlie Bartlett (2007)
- We're a 10-84 at 110 and Lenox.- เรามีเหตุฆาตกรรมที่ 110 กับเล็นนอกซ์ The Brave One (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็น[n.] (len) EN: lea ; lice ; nit   
เล่น[v.] (len) EN: play   FR: jouer ; faire une partie ; s'amuser
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully   FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
เล่นกลอง[v. exp.] (len kløng) EN: play a drum   FR: jouer du tambour ; tambouriner (vx)
เล่นกับเพื่อน[n. exp.] (len kap pheūoen) FR: jouer avec des amis
เล่นกับไฟ[v. exp.] (len kap fai) EN: play with fire   FR: jouer avec le feu
เล่นการพนัน[v.] (len kān phanan) EN: gamble   FR: parier ; jouer de l'argent
เล่นการสอน[v. exp.] (len kān søn) EN: specialize in teaching methodology   
เล่นการเมือง[v. exp.] (len kānmeūang)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flea[N] หมัด, See also: เล็น, เห็บ, ไร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
mange(เมนจ) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากการกัดของหมัดเห็บ เล็นหรือไร
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด
mite(n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top