ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลียแข้ง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลียแข้ง-, *เลียแข้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียแข้งเลียขา[V] flatter, See also: adulate, fawn on, Syn. ประจบประแจง, สอพลอ, Example: เขาเลียแข้งเลียขาเจ้านายจนได้ขึ้นเงินเดือนก่อนใคร, Thai definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ, Notes: (ปาก)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you beg, did you grovel to that piece of shit?แกไปอ้อนวอน ไปกราบกราน - เลียแข้งเลียขาไอ้สารเลวนั่น ใช่รึเปล่า The Pianist (2002)
To kiss your father's ass to have a career.ประจบเลียแข้งเลียขาเพื่อหางานทำ Art Isn't Easy (2007)
So she's probably sucking up to you to get through the merger.เพราะงั้น เขาอาจจะแค่เลียแข้งขาเธอ เพื่อจะผ่านไอ้เรื่องยุบรวมละมั้ง I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
This is about little Tommy teacher's pet wanting a gold star for butt-kissing.นี่มันเรื่อง สัตว์เลี้ยงตัวน้อยของคุณครูทอมมี่ อยากจะได้ดาวทองสำหรับการเลียแข้งแลียขา The Glamorous Life (2010)
They have to lick his j---.พวกเขาต้องเลียแข้งเลียขาเขา Fly (2010)
A minute more of ass-kissing. I'll be back. Wait for me here, all right?ได้เวลาต้องไปเลียแข้ง เดี๋ยวฉันมา รอตรงนี้ก่อนนะ Black Swan (2010)
Can you please this dan humphrey that while I'm very flattered,คุณช่วยสงเคราะห์แดน ฮัมฟรีย์ให้ที ว่าผมก็ต้องเลียแข้งเลียขาเจ้านายอยู่ The Kids Are Not All Right (2011)
How is the world's most loyal bootlicker possibly a mistake?กับคนที่เลียแข้งเลียขาเก่งอย่างคุณ เป็นความผิดพลาดได้ยังไง? Going Dutch (2011)
Get off me, you corpocratic sycophant!ปล่อยฉันนะ ไอ้พวกเลียแข้งเลียขา Taking Account (2011)
Garanimal-wearing ass-kisser everything!แต่งตัวเฉิ่ม จอมเลียแข้งเลียขาทุกอย่าง Asian F (2011)
And it won't be awarded based on brownnosing, bootlicking or cupcake making.ไม่ได้ดูจากการประจบสอพลอ เลียแข้งเลียขาหรือคัพเค้ก Witch's Lament (2011)
I have been kissing Victoria's ass all summer, and I'm lucky if she lets me call her by her first name.ฉันเลียแข้งเลียขาวิคตอเรียตลอดทั้งหน้าร้อน และฉันโชคดีหากเธอยอมให้ฉันเรียกชื่อต้น Loyalty (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sycophant(ซิค'คะเฟินทฺ) n. ผู้ประจบสอพลอ,คนเลียแข้งเลียขา., See also: sycophantic (al) , sycophantish adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top