ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียกชื่อว่า

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกชื่อว่า-, *เรียกชื่อว่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Dr. Nicolai has already named it Titan Hall.- ดร.นิโคลัส เต็มใจที่จะเรียกชื่อว่า ห้องโถงยักษ์ The Cave (2005)
Says some dude who goes by "Cap'n Cook" lives up to his name in there.บางคนเรียกชื่อว่าแคปเอ็นคุ๊ก ...เรียกชื่อเขาตามสิ่งที่เขาทำ Pilot (2008)
Known as obi-wan kenobi?ที่เรียกชื่อว่าโอบีวัน เคโนบีแล้ว Voyage of Temptation (2010)
Um, if you've changed your mind about being called Flynn, all you need to do is just tell me that you don't want to be called Flynn.เอ่อ ถ้าลูกเกิดเปลี่ยนใจ ไม่อยากให้เรียกชื่อฟลินน์ ลูกก็แค่บอกแม้ให้รู้ก็แค่นั้นเอง - ถ้าลูกไม่อยากให้เรียกชื่อว่าฟลินน์ Caballo sin Nombre (2010)
The man you call D. Gibbons-- his real name is Dyson frost.- ชายคนที่คุณเรียกชื่อว่า ดี.กิบบอนส์-- - ชื่อจริงของเขาก็คือ ไดสัน ฟรอสท์ Queen Sacrifice (2010)
The man that nicked that bottle was called Cregg.ชายผู้นั้นที่ทำจุกไม้ก๊อกขวดเหล้าแหว่ง เรียกชื่อว่าเคร็ก VIII. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
know as[PHRV] เรียกว่า, See also: เรียกชื่อว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top