ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียกคืน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกคืน-, *เรียกคืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียกคืนก. ทวงคืน เช่น ฉันเรียกคืนเงินมัดจำจากบริษัท.
หงายเรียกคืนที่มีดวงจันทร์ส่องแสงสว่าง ว่า คืนเดือนหงาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does that mean you believe Hal can be restored to normal functioning?หมายความว่าคุณเชื่อว่า แฮล สามารถเรียกคืนการทำงาน ปกติ? ฉันหวังว่า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
All ambassadors have been recalled.ทูตทั้งหมดได้รับการเรียกคืน 2010: The Year We Make Contact (1984)
what do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ? Spies Like Us (1985)
we did?มันถูกเรียกคืน จับกุมให้หมดทุกคน Spies Like Us (1985)
I believe that Yakov is a great and important man, who is trying to restore himself and cannot survive without me.ผมเชื่อว่ายาโคฟเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญ ที่พยายามที่จะเรียกคืนตัวเองและไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องฉัน The Russia House (1990)
Pull it. Don't distribute it.เรียกคืนซะ อย่าส่งไปขายอีก In the Mouth of Madness (1994)
It would restore your image.มันจะเรียกคืนภาพของคุณ The Birdcage (1996)
Maybe you wish you hadn't said that, but you know it's such a serious thing you can't take it back.คุณจะคิดหนักที่เรียกคืนไม่ได้ Good Will Hunting (1997)
I think they recalled these cars in 1974.รถพวกนี้โรงงานเรียกคืนตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ Never Been Kissed (1999)
But the idea had been spoken... and the words wouldn't go back after they had been uttered aloud.แต่ความคิดนั้นก็ถูกพูดออกมาแล้ว... และเมื่อพูดออกมาแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ Primer (2004)
Gweilo, only you can restore our honor.Gweilo เท่านั้น คุณสามารถเรียกคืนเกียรติของเรา Balls of Fury (2007)
Then it's lucky that it is not in your power to bring her back.โชคดีที่ เจ้าไม่มีอำนาจที่จะเรียกคืน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกคืน[v. exp.] (rīek kheūn) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call in[PHRV] เรียกเก็บ (หนี้สิน), See also: เรียกคืน
claw back[PHRV] เรียกคืน, See also: เก็บคืนไป
collect from[PHRV] เรียกคืน (เงินที่เป็นหนี้หรือสัญญา)
hold out of[PHRV] เรียกคืน, See also: เก็บกลับจาก
recall[VT] เรียกกลับ, See also: เรียกคืน, นำกลับ, สั่งให้กลับ, Syn. repeal, retract, revoke
recoup[VT] เอาคืน, See also: เรียกคืน, Syn. recover, retrieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evict(อีวิคทฺ') vt. ขับออก,ไล่ที่,เรียกคืน., See also: evicition n. ดูevict evictor n. ดูevict, Syn. oust
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต,การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
re-claim(รีเคลม') vi. เรียกร้องกลับ,เรียกคืน,เรียกร้องอีก
resumptive(รีซัมพฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งสรุป,ครอบคลุม,กลับคืนใหม่,ซึ่งคืนสู่สภาพเดิม,ซึ่งเอากลับ,ซึ่งเรียกคืน,

English-Thai: Nontri Dictionary
evict(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ไล่ที่,เรียกคืน
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top