Search result for

เริ่มด้วย

(21 entries)
(0.3235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เริ่มด้วย-, *เริ่มด้วย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I guess I should just start by saying...งั้นฉันจะเริ่มด้วยการพูดว่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I like to start with an evil laugh.ฉันจะเริ่มด้วยเสียงหัวเราะแบบปีศาจนะ Bolt (2008)
Starting with this...เริ่มด้วยนี่ก่อนเลย Death Race (2008)
He started by killing the one man who was better than him.เขาเริ่มด้วยการกำ จัดคนนึงที่เก่งกว่า Wanted (2008)
Come on. Let's start with, uh, your-your favorite color.เอาน่า เริ่มด้วย แกชอบสีอะไร Breaking and Entering (2008)
I mean, it starts with a little walk. Just a short walk, like...ผมหมายถึง มันอาจจะเริ่มด้วยการเดินเล่นนิดหน่อย แค่เดินสั้นๆ แบบ New York, I Love You (2008)
Let's start with this.เริ่มด้วยนี่ไง The House Bunny (2008)
David, starting with camera two, in four, three, two.เดวิท เริ่มด้วยกล้องสอง ในอีก 4 3 2 จับภาพเดวิท และ... Frost/Nixon (2008)
You've gotta attack more.นายควรเริ่มด้วยการนั่งเผชิญหน้า แล้วยิงคำถามมากกว่านี้ Frost/Nixon (2008)
David, we're starting with camera two in four,เดวิท เราจะเริ่มด้วย กล้องสองในสี่ Frost/Nixon (2008)
But I was hoping these might be a good start.แต่หวังว่ามันอาจจะเริ่มด้วยดีนะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So, it starts with level one, holding hands.เริ่มด้วยขั้นที่หนึ่ง จับมือ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริ่มด้วย[v. exp.] (roēm dūay) FR: commencer par

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begin as[PHRV] เริ่มต้นเป็น, See also: เริ่มด้วย, Syn. commence as, start as
begin with[PHRV] เริ่มต้นด้วย, See also: เริ่มด้วย, Syn. commence with, start with
to kick off with[IDM] เริ่มด้วย
start with[PHRV] เริ่มด้วย, Syn. begin with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
gopher(โก'เฟอะ) n. คนที่มีใจจดใจจ่อ,ผู้ช่วย,เด็กรับใช้,เป็นชื่อโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มด้วยการช่วยหาแฟ้มข้อมูล ในลักษณะที่เป็นแบบเมนู กล่าวคือ มีรายการให้เลือก เมื่อพบแล้วก็สามารถเก็บลงในจานบันทึก หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้

French-Thai: Longdo Dictionary
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top