ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เยื้องย่าง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยื้องย่าง-, *เยื้องย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื้องย่าง[V] sail, See also: strut, swagger, walk slowly with an air, Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร, Example: ท่านผู้หญิงเยื้องย่างเข้ามาในห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยื้องย่างก. เดินอย่างมีลีลา, เดินอย่างมีท่างาม, ใช้ในความประชดก็มี, ย่างเยื้อง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป Pola X (1999)
It is just before 1 0 on spivey point.เวลาเยื้องย่างสู่ 4 ทุ่มทีละน้อย The Fog (2005)
What I saw you do to Tony Stark on that track, how you stepped up to him in front of God and everybody, that was...สำหรับ โทนี่ สตาร์ค ตอนเห็นคุณเล่นงานโทนี่ สตาร์คในสนามแข่ง ลีลาเยื้องย่างเข้าหาเขา ต่อหน้าฟ้าดินและทุกคน Iron Man 2 (2010)
* While you pose **ยามเธอเยื้องย่างThe Rocky Horror Glee Show (2010)
When one blessed by the gods moves among them.เมื่อผู้ที่ไร้รับพรจากเทพเจ้า เยื้องย่างอยู่กับพวกเขา A Place in This World (2012)
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส) Upper West Side Story (2012)
A lion's paw is reaching out and destroying the word "no,"อุ้งเท้าสิงโตเยื้องย่างออกไป และทำลายคำว่า "ไม่มี" The Good Shepherd (2012)
Evil spirits will walk the earth this night.วิญญาณของความชั่วร้ายจะออก มาเยื้องย่างบนโลกคืนนี้ Fearful Pranks Ensue (2013)
Nothing makes the past a sweeter place to visit than the prospect of imminent death.ไม่มีอะไรทำให้ อดีตน่าหวนไปหามากกว่า ภาพที่ความตายเยื้องย่าง เข้ามาหาอีกแล้ว The Watchers on the Wall (2014)
When you stupid dugongs first waltzed through that door,ตอนที่พยูนโง่ๆอย่างพวกเธอ เยื้องย่างผ่านประตูนั้นมา Pilot (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top