ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฟื่องฟู

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฟื่องฟู-, *เฟื่องฟู*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(adj) booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai Definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส
เฟื่องฟู(v) prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai Definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฟื่องฟูว. เจริญ, มั่งคั่ง, รุ่งเรือง, เช่น ฐานะกำลังเฟื่องฟู, ฟูเฟื่อง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
And they flourished.มาเฟื่องฟูที่นี่... Schindler's List (1993)
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู Pi (1998)
They named me Aki, hoping I would flourish, too, the way dinosaurs and ferns didเมื่อครั้งที่ พืชและสัตว์ เกิดขึ้นและเฟื่องฟู เขาตั้งชื่อให้ว่า Aki / หวังว่าฉันจะได้เฟื่องฟูด้วยไง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Jerry and him used to hang during the union days.เจอรี่กับเขาเคยสนิทกันยุคสหภาพเฟื่องฟู Four Brothers (2005)
Automobiles are a growing industry nowทุกวันนี้ธุรกิจรถยนต์กำลังเฟื่องฟู Always - Sunset on Third Street (2005)
Life forms take the land's force and greatly flourish here.วิถีชีวิตได้รับอิทธิพลจากพื้นดิน แล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่จะทำให้มั่งคังเฟื่องฟู Unstoppable Marriage (2007)
Guns is my new business, and business is booming.ปืนเป็นธุรกิจใหม่ของฉัน และธุรกิจจะเฟื่องฟู Balls of Fury (2007)
We flourish above our mighty flowing river.เราจะเฟื่องฟูอำนาจให้แกร่งขึ้นมีกำลังดุจสายน้ำที่ไหลพุ่ง City of Ember (2008)
- That's what I've been trying to tell you. A sleeper cell of Visitors.ความเฟื่องฟูจะเริ่มขึ้นทั้งดวงดาว V (2009)
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ Assassin's Creed: Lineage (2009)
But in the shadows far from the gold, and the knowledge, lies another truth.แต่ภายใต้การเฟื่องฟูนั้นแหละ มีความจริงบางอย่างถูกซ่อนอยู่ Assassin's Creed: Lineage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (v) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flourishing(adj) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, Syn. thriving, prospering
golden(adj) รุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู
strong(adj) ก้าวหน้า, See also: เฟื่องฟู, Syn. developing, thriving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascend(อะเซนดฺ') vi., vt. ขึ้น, ประสบความสำเร็จ, เฟื่องฟู, Syn. advance, rise
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, งอกงาม, โอ้อวด. vt. แกว่ง, โบก, เดินอวด, ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก, การแสดงโอ้อวด, สำนวนสละสลวย, การประดับด้วยลายดอกไม้, ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
golden ageยุคทอง, ยุคเฟื่องฟู, ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน, อายุปลดเกษียณของคน
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู, Syn. wealth, success, riches, boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ประสบความสำเร็จ, มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful, thriving
renaissance(เรนนิซานซฺ', -ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17, สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ, ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว, เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
summer(ซัม'เมอะ) n., adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน, ยุคเฟื่องฟู, ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi., vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ, เติบโต, ก้าวหน้า, งอกงาม, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish, wax
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว, คนเห่อคนห่าม, คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt., vi. กระโดดขึ้น, พุ่งพราด, ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว, ปรากฎขึ้น, ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu

English-Thai: Nontri Dictionary
ascend(vi, vt) ขึ้นไป, มีอำนาจ, เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ
flourish(vi) เจริญ, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, โอ้อวด, ประโคม, กวัดแกว่ง, โบก
prosper(vi) รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง, ความเจริญ, ความร่ำรวย, ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เฟื่องฟู
thrive(vi) เจริญ, เติบโต, งอกงาม, สมบูรณ์, เฟื่องฟู, ก้าวหน้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top