Search result for

เพื่อว่า

(19 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อว่า-, *เพื่อว่า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So that perhaps the boys that we lost in a war might stand and come home again.เพื่อว่าบางทีเด็ก ๆ ที่พวกเราสูญเสียในสงคราม อาจจะลุกขึ้นยืนและกลับบ้านได้อีกครั้ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But I leave them where there are for I know that wherever I go, others will constant comes.แต่ พ่อทิ้งให้มันอยู่ตรงที่มันอยู่อย่างนั้น ก็เพื่อว่า ทางที่พ่อเดินไป จะมีคนอื่นๆเดินตาม Hachi: A Dog's Tale (2009)
Really, i wish he would have never killed your wife,จริงๆ นะ เพื่อว่า เขาจะได้ไม่มีโอกาศฆ่าเมียคุณ Hungry Man (2009)
It's a lie every generation tells the next so they can get grandchildren.มันเป็นเรื่องโกหกที่บอกต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่น เพื่อว่า พวกเขาจะได้มีหลาน Nice Is Different Than Good (2009)
Not every sardine is meant to swim, son.ปลาซาร์ดีนทุกตัว.. ไม่ได้เกิดมาเพื่อว่ายน้ำเหมือนกันหมดนะลูก Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Why - So they won't see me naked?ทำไม เพื่อว่าพวกนั้นจะได้ไม่เห็นฉันโป๊หรือ Smoke and Steel (2010)
Let's be clear so that we get through this with a minimum of screw-up.มาทำความเข้าใจกันหน่อย เพื่อว่าเราจะผ่านมันไป แบบผิดพลาดให้น้อยที่สุด Appointment in Samarra (2010)
So I could stake you with this.เพื่อว่าผมจะได้ปักอกนาย ได้ด้วยไอ้นี้ Brave New World (2010)
I just ate a whole tuna casserole to make room in the apartment.ฉันเพิ่งกินขนมปังไส้ทูน่าไปทั้งอัน เพื่อว่าอพาทเมนท์นี้จะได้มีที่ว่างหน่อย Hello, Bandit (2010)
Are you a man with even just a little bit of conscience in you?เพื่อว่าคุณจะรู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาบ้าง Episode #1.12 (2010)
Tell him we'll cover up the slush fund, so he should cooperate.บอกเขาว่าจะเอาเงินมาฟอกเพื่อว่าเขาจะยอมร่วมมือ Episode #1.13 (2010)
I want you on overwatch in case somebody comes back for something.ฉันต้องการให้นาย เฝ้าดูเพื่อว่ามีใครกลับมา Fast Five (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อว่า[X] (pheūa wā) EN: so that   FR: pour que ; avec l'espoir que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in order that[CONJ] เพื่อว่า
so[CONJ] เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
lest(เลสทฺ) conj. เพื่อไม่ให้,เพื่อว่า,โดยเกรงว่า,มิฉะนั้น
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
lest(con) ด้วยเกรงว่า,มิฉะนั้น,เพื่อมิให้,เพื่อว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top