ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพียงนี้

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียงนี้-, *เพียงนี้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพียงนี้ว. เท่านี้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jafar! I never realized how incredibly handsome you are.ข้าไม่เคยรู้เลยว่า ท่านหล่อเหลาเพียงนี้ Aladdin (1992)
from the incident that occurred five years ago. it is more likely that their fate wouldn't have been changed.ชั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชาย 2 คนนี้ ผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นเป้าหมายอยู่ในตอนนี้ เนี่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน หากเพียงแต่ถ้าเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ชะตากรรมของพวกเขาคงไม่ได้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
I never thought That I could be so satisfiedไม่เคยคิดเลย ว่าฉันจะสุขได้ถึงเพียงนี้ Music and Lyrics (2007)
You're not touching my son.เขาทำให้เรามาไกลได้ถึงเพียงนี้ เราเป็นหนี้เขา Chapter Nineteen '.07%' (2007)
I never knew how good it was to be a slave to one who means the world to me.ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่ามันจะดีถึงเพียงนี้ เป็นทาสของผู้ที่เป็นโลกทั้งโลกของฉัน Sita Sings the Blues (2008)
I must have committed a terrible sin in a previous life to deserve such suffering.ฉันคงทำบาปทำกรรมไว้หนักหนาในชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์เพียงนี้ Sita Sings the Blues (2008)
I beg you, my lord, do not do this. What has changed so?ได้โปรด ฝ่าบาท อย่าทำเช่นนี้เลย เหตุใดถึงเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้เพคะ? The Other Boleyn Girl (2008)
Taking care of her like this.ที่ดูแลเธอถึงเพียงนี้ Sex and Violence (2009)
You hate me that much?เกลียดฉันถึงเพียงนี้เชียวเหรอ? Release Me (2009)
It is truly remarkable Spock that you have achieved so much... despite your disadvantage.ช่างน่าทึ่งยิ่งนักสป็อค ที่เธอเก่งกาจถึงเพียงนี้ ทั้งที่เธอมีอุปสรรค Star Trek (2009)
I didn't think you'd feel so strongly about it.ข้าไม่คิดว่าท่านจะรู้สึกรุนแรงกับมันมากเพียงนี้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
I can't believe what this day has turned into.ฉันไม่อยากเชื่อเลย วันนี้เรื่องจะกลับกลายเป็นถึงเพียงนี้ Brave New World (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top