ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพาะเชื้อ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพาะเชื้อ-, *เพาะเชื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพาะเชื้อ[V] culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
petri dish.จานเพาะเชื้อ Pilot (2008)
The important things is to keep your DNA out of the Petri dish.เรื่องที่สำคัญคือการจัดการ ดีเอ็นเอของนายออกจากจานเพาะเชื้อ Seeds (2008)
Culture's still negative.การเพาะเชื้อยังให้ผลเป็นลบ Adverse Events (2008)
Then I heard about the quarantine.รู้แค่มีการเพาะเชื้อ Day of the Dead (2008)
Examined the culture fluid of that virus.ที่ทดลองเพาะเชื้อเหลวของไวรัสตัวนั้น Death Note: L Change the World (2008)
You guys find the source of the bug?พวกคุณเจอแหล่งเพาะเชื้อแล้วเหรอ Bad Seed (2009)
So,bixton's cultures obously had that in them,การเพาะเชื้อของบิกซ์ตัน จะปรากฎให้เห็นในพวกมัน Bad Seed (2009)
I mix it up in a petri dish.ผมผสมในจานเพาะเชื้อ Two Minutes to Midnight (2010)
The petri dish being... you.จานเพาะเชื้อซึ่งคือ... คุณ Two Minutes to Midnight (2010)
As of right now, no one has found a good way to grow the virus in cells.ในขณะนี้ ยังไม่มีใครพบวิธีที่จะเพาะเชื้อไวรัสในเซลล์ Contagion (2011)
They'll be growing the virus in every lab on Earth.พวกเขาจะเพาะเชื้อไวรัสในทุกๆแล็ปบนโลก Contagion (2011)
Draw cultures for bacteria and fungi.และก็เพาะเชื้อหาแบคทีเรีย และรา The Dig (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inseminate[VT] ผสมเทียม, See also: เพาะเชื้อ, Syn. fertilize, impregnate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
asparagine(อัสพา'ราจีน) n. กรดอะมิโนแอซิด ชนิดหนึ่งจากพืชใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อ
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ
incubator(อิน' คิวเบเทอะ) n. เครื่องอบ, เครื่องฟักไข่, เครื่องเพาะเชื้อ, คนเพาะเชื้อ, คนใช้เครื่องฟักไข่
inseminate(อินเซม'มะเนท) vt. หว่านเมล็ด,เพาะเชื้อ,ฉีดน้ำกามเข้าในช่องคลอด,ทำให้ตั้งครรภ์,ทำให้มีลูก., See also: insemination n.
medium(มี'เดียม) n. สายกลาง,ภาวะที่อยู่ตรงกลาง,สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง,สื่อ,มัชฌิม,สิ่งที่แสงหรือเสียงผ่านไป,ที่อยู่สิ่งมีชีวิต,สิ่งแวดล้อม,วิธีการ,อาหารเพาะเชื้อ. adj. ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นสายกลาง pl. media, Syn. mean,means

English-Thai: Nontri Dictionary
incubator(n) เครื่องฟักไข่,เครื่องอบทารก,เครื่องเพาะเชื้อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top