Search result for

เพลงสวด

(44 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพลงสวด-, *เพลงสวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psalmเพลงสวดสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hymnเพลงสวดสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist chantsเพลงสวดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Chantsเพลงสวด [TU Subject Heading]
Choirsเพลงสวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I love all pageants. The hymns!แต่ฉันก็ชอบการทั้งหมดของงาน เพลงสวดDoubt (2008)
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ,พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย Doubt (2008)
- I'd seriously rather be learning.ใครเค้าร้องเพลงสวดแล้วเอาวงดนตรีมาด้วย? A Very Glee Christmas (2010)
- I guess we're done caroling. No, we're not.ฉันว่าร้องเพลงสวดนี่ มันคงจบแล้วล่ะ A Very Glee Christmas (2010)
Walter, I can't find the requiem.วอลเตอร์ ฉันหาเพลงสวดศพไม่เจอ The Box (2010)
- Caroling.-ร้องเพลงสวดสักหน่อย The Ho Ho Ho Job (2010)
Oh. Caroling?โอ้ ร้องเพลงสวดเหรอ The Ho Ho Ho Job (2010)
I-I feel like caroling.ฉันรู้สึกอยากร้องเพลงสวดจัง The Ho Ho Ho Job (2010)
Is it too late for caroling?-จะสายไปมั้ยที่จะร้องเพลงสวดตอนนี้ The Ho Ho Ho Job (2010)
I would like to see bright, shining faces delighting in your bag of chestnuts and your new hymnal...ฉันอยากจะเห็นใบหน้าอันสดใสเปล่งปลั่ง แล้วก็อยากเห็นความยินดีที่ได้เกาลัดมากิน กับหนังสือเพลงสวดเล่มใหม่... Unholy Night (2012)
He dropped a church roof on 34 of his worshippers last Wednesday night in Texas, while they sang a hymn.พระองค์เพิ่งปล่อยหลังคาโบสถ์ ให้ร่วงลงมาทับผู้ศรัทธาเขา 34 คน คืนวันพุธที่ผ่านมาในเท็กซัส ขณะที่พวกเขาร้องเพลงสวดสรรเสริญ Amuse-Bouche (2013)
Whatever Donna says is gospel in that town.อะไรก็ตาม, สิ่งที่ดอนน่าพูด กลายเป็นเพลงสวดมนต์ในเมืองนั้น Win Some, Lose Some (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthem[N] เพลงสวดในโบสถ์, See also: เพลงสวด, Syn. song of praise
carol[N] เพลงสวดหรือเพลงที่ร้องเพื่อความสนุกสนาน, Syn. Christmas song
chant[N] เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์, See also: เพลงสวดมนต์, Syn. religious song
hymn[N] กลอนสวด, See also: เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ
litany[N] เพลงสวด, See also: บทสวด
psalm[N] เพลงสวด, Syn. sacred song, hymn, doxology
requiem[N] การสวดมนต์ส่งวิญญาณผู้ตาย, See also: เพลงสวดศพ
spiritual[N] เพลงสวด, See also: เพลงศาสนา, Syn. hymn, religious song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
dirge(เดิร์จฺ) n. เพลงสวดในพิธีฝังศพ,สำนักงานการจัดพิธีฝังศพ,การฝังศพและอื่น ๆ ,เพลงไว้อาลัยที่เศร้าหรือน่ากลัว
hymn(ฮิมนฺ) n.,vt. (สวด,ร้อง) เพลงสวด,เพลงสรรเสริญ,เพลงศาสนา, Syn. paean
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
offertory(ออฟ'เฟอโทรี) n. ของบูชา,เพลงสวดในพิธีถวายของบูชา., See also: offertorial adj.
precentor(พรีเซน'เทอะ) n. ผู้นำการร้อง,ผู้นำร้องเพลงสวด,ต้นเสียง., See also: precentoial adj. precentoship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
hymn(n) เพลงสรรเสริญ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
hymnal(n) หนังสือบทสวด,หนังสือเพลงสวด
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
psalm(n) บทสวด,เพลงสวด
psalmist(n) ผู้แต่งบทสวด,ผู้แต่งเพลงสวด
singsong(n) เสียงทำนองเดียว,การร้องเพลงสวด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top