ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฝ้าแหน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฝ้าแหน-, *เฝ้าแหน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝ้าแหน[V] be on guard against, See also: defend, watch over, be in attendance, Example: เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์
เฝ้าแหน[V] enter the presence of the king or members of the royal family, See also: attend upon a royal member, have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง
เฝ้าแหน[V] be on guard against, See also: to guard, Example: หน้าห้องบรรทมของเจ้านายจะต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าแหนอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตราย, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์
เฝ้าแหน[V] enter the presence of the king or members of the royal family, See also: have an audience with, Example: ข้าราชการทุกระดับชั้นต่างพากันเดินทางมาเฝ้าแหนพระเจ้าแผ่นดิน, Thai definition: เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฝ้าแหน(–แหนฺ) ก. อยู่แวดล้อมที่นั้น, เฝ้าเจ้านายตามตำแหน่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top