ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฝ้ายาม

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฝ้ายาม-, *เฝ้ายาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝ้ายาม[V] to be on sentry, See also: keep watch, keep vigil over, Syn. ดูแลรักษา, ตรวจตรา, คุ้มครองรักษา, Example: นายสิบและพลตำรวจต่างแย่งกันไปเฝ้ายามที่เรือนจำ, Thai definition: ระมัดระวังรักษาเหตุการณ์ในยามกลางคืน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฝ้ายามก. เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2300 hours. Corporal Teddy Duchamp stands guard.2300 ชั่วโมง คอร์ปอรัล เท็ดดี้ ดูแชมป์ เฝ้ายาม Stand by Me (1986)
Take security, Eriksson.ไปเฝ้ายามไป Casualties of War (1989)
The dog is going to guard the loading dock after hours.สุนัขจะอยู่เฝ้ายาม โกดังสินค้าหลังจากเวลาเลิกงาน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
He was on guard for you all night.เขาเฝ้ายามให้เจ้าทั้งคืน Shadowless Sword (2005)
Put them on picket duty at the tree line.จัดให้พวกทหารเฝ้ายามอยู่ที่ชายป่าอย่าให้มันเข้ามาได้ Pan's Labyrinth (2006)
- That's not the point... - He'll be a good watchdog, sir.มันไม่ใช้เรื่องนั้น มันเป็นหมาเฝ้ายามที่ดีคะ The Omen (2006)
Everardo.เอฟเวอราร์ด ,อาเธอร์เฝ้ายามคืนนี้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Good, one less worry in the watches of the night.ดีครับ ผมจะได้ไม่ต้องกังวลมาก ถ้าต้องอยู่เฝ้ายามดึกๆ 1408 (2007)
I can get you one of them, actually. Very good guard dogs.มีสอง เผื่อแบ่งท่านตัวนึงไง เป้นหมาเฝ้ายามชั้นดีนะ Stardust (2007)
Watching the other tower from here.มองหอเฝ้ายามอีกอันหนึ่งจากตรงนี้ Interference (2007)
- Guard dogs.\ สุนัขเฝ้ายามน่ะ Episode #2.3 (2008)
But don't worry, your agents are standing guard.แต่ไม่ต้องห่วง , คนของคุณยืนเฝ้ายามอยู่ The Arrival (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over   FR: garder ; surveiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guard[VT] เฝ้ายาม, See also: ดูแล, รักษาความปลอดภัย, Syn. watch, look after, keep an eye on, Ant. forsake, disregard
sentinel[VT] เฝ้ายาม, See also: ยืนยาม, พิทักษ์, จัดหายามมาเฝ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch
vigil(วิจ'เจิล) n. ความระมัดระวัง,การเฝ้า,ช่วงระยะเวลาที่เฝ้า,การเฝ้ายาม, Syn. wakefulness
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
watch and wardn. การระมัดระวังทั้งกลางวันและกลางคืน,การเฝ้ายามตลอดเวลา
watchdog(วอทชฺ'ดอก) n. สุนัขเฝ้าบ้าน,ยามรักษา vt. เฝ้ายาม,คอยดูแล,ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม
vigil(n) การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม,ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top