ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นอุปสรรค

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นอุปสรรค-, *เป็นอุปสรรค*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're integral to the project!นายเป็นอุปสรรคต่อโครงการ The Lawnmower Man (1992)
I don't give a fuck where he is and I don't care if I see that bastard again.ผมจำเป็นต้องกังวล มันไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคอะไรมากนักหรอก ถึงจะเหลือแค่ 4 คน เราก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น Rock Star (2001)
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ The Time Machine (2002)
I know time is always against us. I'm sorry that I took so long.ผมรู้ว่าเวลาเป็นอุปสรรคต่อเรา ขอโทษที่มาช้า The Matrix Revolutions (2003)
And all that's standing between right now and perfection are the Mclntyres over there.อีกแล้ว ตอนนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ... ครอบครัวแม็คอินไทร์ตรงนั้น Mona Lisa Smile (2003)
There's glass between us.แว่นตาเป็นอุปสรรคของเรา I Heart Huckabees (2004)
You don't think that slightly impedes your plans for seduction?แกไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคกับ แผนล่อหญิงของแกเลยหรือไง Imagine Me & You (2005)
Anyone that's a threat to what we're doing is expendable.ใครที่เป็นอุปสรรค ต้องกำจัดทิ้งให้สิ้นซาก Allen (2005)
Well, your beauty's a problem.อืม ความสวยของคุณเป็นอุปสรรค Casino Royale (2006)
For survival in the jungle environment, the smart soldier must understand that nature is not a force against him.เพื่อความอยู่รอด ในท่ามกลางป่า ทหารที่ฉลาดต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรค Rescue Dawn (2006)
and then there's dad and the babysitter yeah. seems like anyone who gets between the changeling's food source ends up dead.แล้วพวกพ่อกับพี่เลี้ยงเด็กล่ะ อืม.. ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่เป็นอุปสรรค ระหว่างเชนจลิงค์กับแหล่งอาหาร จะตายหมดนะ The Kids Are Alright (2007)
She's becoming difficult.เธอกำลังเป็นอุปสรรค Chapter Eleven 'Powerless' (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handicap[VT] เป็นอุปสรรคแก่, See also: เป็นเครื่องกีดขวาง
interfere[VI] รบกวน, See also: เป็นอุปสรรค, Syn. hinder, impede, obstruct
stand in[PHRV] ขัดขวาง, See also: เป็นอุปสรรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งกีดขวาง,ซึ่งเป็นอุปสรรค,ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
snag(สแนก) n. ตอไม้,ตอไม้ใต้น้ำ,ต้นไม้ใต้น้ำที่กีดขวางทางเดินเรือ,ส่วนยื่นแหลม,ฟันที่หักคา,ฟันที่ไม่เสมอกัน,แก่ง,อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,หินโสโครก vt. ติดตอไม้,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,ทำให้ติดหรือชนสิ่งขัดขวางใต้น้ำ,คว้าหรือยึดเอาไปอย่างรวดเร็ว,เอาตอไม้ออก. vi. เป็นอุปสรรค,ยุ่งเหยิง,เจออุปสรรค
underfoot(อันเดอะฟุท') adv. ใต้เท้า,ข้างใต้. adj. ข้างใต้,อยู่ใต้เท้า,เป็นอุปสรรค,ขวางทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
handicap(vt) ต่อให้,ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง
hobble(vt) ผูก,มัด,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
incommode(vt) ทำให้ไม่สะดวก,ขัดขวาง,เป็นอุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top