Search result for

เป็นผู้ดี

(30 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นผู้ดี-, *เป็นผู้ดี*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย Iljimae (2008)
Director, look at her! She's got an attitude just because she's grabbed on to Mr. Makes Money Well!ผู้กำกับ, ดูซิ เธอวางท่าเป็นผู้ดีเพราะได้แฟนรวย Episode #1.7 (2010)
A high-bred person like you...ดูไม่เป็นผู้ดีเลย Episode #1.7 (2010)
Would you believe I had a shred of decency?แล้วนายเชื่อรึเปล่าว่าฉันมีความเป็นผู้ดีนิดหน่อย Let It Bleed (2011)
You might be Upper East Side blue blood, and I might be Florida bohemian, but at bottom, the Rhodes sisters are still badasses from the valley.เธออาจจะเป็นผู้ดีมีสกุล และฉันก็เป็นพวกโบฮีเมี่ยน แต่ท้ายที่สุด ลูกสาวของโร้ดส์ก็ยังเป็น พวกไม่เอาไหนสำหรับชาวภูธร The Kids Stay in the Picture (2011)
Sir, just between us, you're a funny aristocrat.นายท่าน เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรานะ ข้าว่าท่านเป็นผู้ดีที่ตลกดีอ่ะ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Chestnut and I are old money.เชสนัทกับฉันต่างเป็นผู้ดีเก่า (old money) And the Reality Check (2011)
He's called Sin, right? Is he doing well?เรียกว่าเป็นผู้ดีสินะ เขอยู่กับเธอ ใช่ไหม You've Fallen for Me (2011)
Very unbritish, if you ask me.ไม่มีความเป็นผู้ดีเอาซะเลยเชียวล่ะ Salon of the Dead (2012)
Normally, I'd never take a check but you seem like a classy lady,ปกติแล้ว ผมไม่ค่อยรับเช็คนะ แต่คุณดูเป็นผู้ดี Get Out of My Life (2012)
She acts so hoity-toity British, and she's really an Aussie.เธอทำท่าทางเป็นผู้ดีอังกฤษ และแท้จริงแล้วเธอคือคนออสเตรเลีย Saving Mr. Banks (2013)
Tell him I have his sword. Getting a bit old to be a squire, aren't we? Podrick fucking Payne.บอกเขาว่าข้ามีดาบของเขา เริ่มเป็นผู้ดีบ้านนอกแล้วใช่ไหมล่ะ? ไอ้พอทดริก เพนย์ No One (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished
lofty[ADJ] สูงส่ง, See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง, Syn. exalted, noble, Ant. ignoble
urbane[ADJ] เป็นผู้ดี, See also: สุภาพ, เป็นผู้เจริญ, Syn. mannerly, courteous, Ant. rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snobby(สนอบ'บี) adj. วางมาด,วางตัวปั้นปึ่ง,บ้าเห่อ,อยากเป็นผู้ดี,หัวสูง,=snobbish (ดู), See also: snobbily adv. snobbiness n. snobbism n., Syn. condescending
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
genteel(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,งดงาม,มีมารยาทดี,เรียบร้อย
gentility(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,บุคคลชั้นสูง
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top