ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นตาราง

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นตาราง-, *เป็นตาราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตาราง[ADJ] tabular, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my comprehensive data schedule and list of regulations.นี่เป็นตารางกิจวัตรประจำวัน และกฎระเบียบ Around the World in 80 Days (2004)
It's my own private table. Custom made.มันเป็นตารางส่วนตัวของตัวเอง กำหนดเองได้ Balls of Fury (2007)
Here's a schedule for you.นี่เป็นตารางสำหรับคุณ Mama Spent Money When She Had None (2009)
That's my schedule for this week. I wrote it from memory.เป็นตารางเวลาของผมสำหรับอาทิตย์นี้ ผมเขียนเพื่อเตือนความจำ Unknown (2011)
We'll grid the whole area, start searching in teams.เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นตาราง, แล้วแยกทีมกันค้นหา Cherokee Rose (2011)
Change your phones on a very frequent non-schedule schedule, you understand?เปลี่ยนมือถือของนาย ให้บ่อย อย่าทำอะไรเป็นตารางเวลา นายเข้าใจไหม? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
It's a conspiracy wall.เป็นตารางแผนการ Crystal (2012)
This sector extends to over a square mile.ส่วนนี่กินพื้นที่เป็นตารางไมล์ Vengeance, Part 1 (2012)
One thing he wouldn't allow is a bent table at any of his casinos.สิ่งหนึ่งท เขาจะไม่อนุญาตให เป็นตารางงอ ที่ใด ๆ ของคาสิโนของเขา. Runner Runner (2013)
It seems but yesterday you stood as opened-mouthed Gaul, anxious to prove yourself in the arena.รู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อคุณเป็นตารางที่เห็นได้ชัด และใจร้อนที่จะแสดงขึ้นที่สนามกีฬา Separate Paths (2013)
It's the 7:30 PM scheduled activity for a single-dad.นี่เป็นตารางเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง ของพ่อที่เลี้ยงลูกคนเดียวครับ Episode #1.5 (2013)
Divide the side of the street into 1-foot squares.แบ่งเส้นขอบถนน ให้เป็นตารางฟุต The Silver Briefcase (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตาราง[adj.] (pen tārāng) EN: tabular   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checked(เชคทฺ) adj. เป็นตารางสี่เหลี่ยม
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
fatแฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง,โครงตาข่าย
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
save asหมายถึง การสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลโดยต้องมีการกำหนดชื่อ ถ้ามีชื่อเก่าอยู่แล้ว จะใช้ชื่อเดิมหรือกำหนดชื่อใหม่ก็ได้ แต่ถ้าจะเปลี่ยนที่เก็บ (path) หรือเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ (format) ก็ต้องใช้คำสั่ง save as (แทนที่จะใช้ save) บางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการเก็บได้ด้วย เช่น โปรแกรม Excel จะเก็บเป็นแฟ้มข้อความธรรมดา (text) หรือ เป็นตารางจัดการ (work sheet) ฯ ก็ได้ โปรแกรม PageMaker ก็ให้เลือกเก็บเป็น "ต้นแบบ" หรือ เก็บเป็นแฟ้มเข้อมูลธรรมดาก็ได้ดู save เปรียบเทียบ
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา,ขัดแตะ,ขัดเป็นตาราง
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น
tabulate(vt) ทำเป็นตาราง,ทำให้ราบ,เรียง,จัดระเบียบ
tabulation(n) การทำเป็นตาราง,การจัดระเบียบ,การทำให้ราบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top