ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นตัวแทน

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นตัวแทน-, *เป็นตัวแทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวแทน[V] be an agent, See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute, Syn. เป็นผู้แทน, Example: บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bobbie, Mr. Summers represents Food World.บ๊อบบี้ คุณซัมเมอร์เป็นตัวแทนฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
God is with "World World." It's a slightly bigger obligation.พระเจ้าเป็นตัวแทนของโลก มันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก Oh, God! (1977)
Bishop Reardon represents millions of Roman Catholics.ท่านบิช๊อปเรียเดนเป็นตัวแทน ของชาวคาทอลิกนับล้าน Oh, God! (1977)
It represents everything we got into archaeology for.มันเป็นตัวแทนของทุกอย่าง ที่เรา เข้ามาในโลกแห่งโบราณคดี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind."มหาตมะ คานธี เป็นตัวแทน ความรู้สึกรับผิดชอบของมนุษยชาติ Gandhi (1982)
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย Gandhi (1982)
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย 2010: The Year We Make Contact (1984)
With three lines across it representing the three levels of the universe.กับสามสายข้ามมัน ที่เป็นตัวแทนของสามระดับของจักรวาล Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It says he represents the Tanaka clan.lt บอกว่าเขาเป็นตัวแทนของตระกูลทานากะ Bloodsport (1988)
But you stood up to be counted with the enemy of everything that the Grail stands for.แต่คุณ.. ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย กับศัตรูของทุกๆสิ่ง ที่จอกศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'm a union delegate.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่ม Goodfellas (1990)
And let me remind them that only the top four finishers... will earn the right to represent Jamaica... in the forthcoming summer games in Seoul, Korea.และผมขอเตือนนักกีฬาทุกท่านว่า อันดับ 1-4 เท่านั้น... ที่จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทน ของจาไมก้า... ไปแข่งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by[ADJ] เป็นตัวแทนของ
double for[PHRV] เป็นตัวแทน, See also: แทน, ทำแทน, Syn. stand in for
fill in[PHRV] เป็นตัวแทน, See also: แทน, Syn. stand in for
depute[VI] เป็นตัวแทน, See also: เป็นผู้แทน
deputise[VI] เป็นตัวแทน, See also: ทำหน้าที่แทน, Syn. act for, represent
mirror[VT] เหมือน, See also: เป็นตัวแทนของ, จำลอง, Syn. copy, duplicate
plead for[PHRV] เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล, Syn. act for, appear for
representative[ADJ] เป็นตัวแทน
sub[VI] เป็นตัวแทน, See also: แทนที่, Syn. deputize, replace
substitute[ADJ] เป็นตัวแทน, See also: เป็นการแทนที่, Syn. acting, alternative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
sub(ซับ) n. เรือใต้น้ำ,ตัวแทน,สิ่งแทน,ตัวรอง,substratum (ดู) . vi. เป็นตัวแทน,เคลือบฟิล์มด้วย substratum, Syn. substitute
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก

English-Thai: Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
type(vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นตัวแทน[] (vi) เป็นตัวแทนของบริษัทในงานต่างๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top