ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นก้างขวางคอ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นก้างขวางคอ-, *เป็นก้างขวางคอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
protestations of loveแต่อยู่ต่อไปก็จะเป็นก้างขวางคอ The Time Machine (2002)
That shield is certainly putting a crimp in my day.เกราะบ้านั่นเป็นก้างขวางคอของข้าจริงๆ เลยนะ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Alone time. Oh. I-I get it, I'm the third wheel.อยู่ตามลำพังบ้าง เข้าใจแล้ว ฉันเป็นก้างขวางคอ โทษที ฉันควรจะรู้ The Pirate Solution (2009)
And he was a total jag about shutting me down.แถมยังเป็นก้างขวางคอฉันอีก Basic Genealogy (2010)
This is your apartment. I don't wanna twat-block you.นี่เป็นห้องลูก แม่ไม่อยากเป็นก้างขวางคอ Friends with Benefits (2011)
He's at that girl's house right now? Did he move in with her?จะได้ไม่มาเป็นก้างขวางคอเจ้านายในตอนนี้ Episode #1.16 (2011)
I was, but it's their anniversary and I didn't want to be a third wheel, so I figured I'd come over here and hang out with you and Penny on your date.ก็ไปแหละ แต่มันเป็นวันครบรอบของพวกเขา และฉันไม่อยากเป็นก้างขวางคอ ฉันก็เลยตัดสินใจว่า มาที่นี่ดีกว่า The Date Night Variable (2012)
She might be evidence of an affair, or she might be an obstacle to someone getting a big, fat legacy.เธออาจจะเป็นหลักฐานของการนอกใจ หรืออาจจะเป็นก้างขวางคอของใครสักคน ที่กำลังจะได้รับมรดกก้อนโต Baby Blue (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhwāngkhø) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top