ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปี้ยว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปี้ยว-, *เปี้ยว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปี๊ยวว. เสียงเป่าปากแสดงความพอใจเป็นต้น.
เปี้ยวน. ชื่อปูทะเลขนาดเล็กหลายชนิด ในสกุล Ucaวงศ์ Ocypodidae ตัวผู้มีก้ามข้างหนึ่งใหญ่เท่าหรือโตกว่าลำตัว และอีกข้างหนึ่งเล็กกว่ามาก ส่วนตัวเมียมีก้ามขนาดไล่เลี่ยกันทั้ง ๒ ข้าง อาศัยอยู่ตามชายเลนในน้ำกร่อยหรือทะเล เช่น ชนิด U. dussumieri (H. Milne Edwards), ก้ามดาบ ก็เรียก.
เปี้ยวน. ไม้ค้างพลูเล็ก ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you're fucking happy. Pow, pow, pow.ฉันหวังแกจะสนุกนะ เปี้ยว เปี้ยว เปี้ยว This Is the End (2013)
Pow, pow.เปี้ยว เปี้ยว This Is the End (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปี้ยว[n.] (pīo) EN: calling crab ; fidder crab   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top