ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปิดอยู่

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดอยู่-, *เปิดอยู่*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I noticed that a window wasn't closed and I came up to seeฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่ เลยเข้ามาปิดให้ Rebecca (1940)
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง 12 Angry Men (1957)
- The door was open. - Mind if I come in?- ประตูมันเปิดอยู่ ผมเข้าไปได้นะครับ Jaws (1975)
I think I would break it open, but it was open already.ฉันคิดว่าฉันจะพังมันให้เปิด แต่มาถึงมันก็เปิดอยู่แล้ว Clue (1985)
-Is this thing on?- เปิดอยู่มั้ยเนี่ยะ? Stand by Me (1986)
It's open.มันเปิดอยู่ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Maybe in the cloak room. The cloak room door was open.อาจจะอยู่ในห้องเก็บเสื้อ ประตูห้องเก็บเสื้อเปิดอยู่The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I knocked but I saw the door was open.ผมเคาะประตู แต่เห็นว่าประตูเปิดอยู่ Squeeze (1993)
The door. It's open! We're free!ประตู เปิดอยู่ พวกเราเป็นอิสระแล้ว Toy Story (1995)
So the stewardess fuckin' goes bombin' up from the back of the plane... to tell him the microphone's still on.แล้วสจ๊วตก็วิ่งไปหาเขาบอกว่า ไมโครโฟนยังเปิดอยู่ Good Will Hunting (1997)
Shut them out till all the doors are closed.ปิดมันไว้จน ไม่เหลือประตูที่เปิดอยู่ Dark Harbor (1998)
Maybe they're still openเป็นไปได้ว่าสวนสนุกยังเปิดอยู่ Spirited Away (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดอยู่[adj.] (poēt yū) FR: ouvert

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on[PHRV] ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน, Syn. put on
be upon[PHRV] ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า), See also: เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน, Syn. put on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
on(ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
ajar(adv) เปิดอยู่,แง้ม,อ้า
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top