Search result for

เปลี่ยนแปลงได้

(30 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยนแปลงได้-, *เปลี่ยนแปลงได้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought I was different, but I'm just a helpless girl.ชั้นคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ชั้นมันทำอะไรไม่ได้เลย My Sassy Girl (2008)
# You know how life can be It changes overnightเธอรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไง เปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't do this. Please. We could change.อย่าทำอย่างนั้นเลย เราเปลี่ยนแปลงได้นะ The Day the Earth Stood Still (2008)
We can change.เราเปลี่ยนแปลงได้นะๆ The Day the Earth Stood Still (2008)
The future is constantly changing.อนาคตเปลี่ยนแปลงได้เสมอ Dragonball: Evolution (2009)
That has to change. - What do you want, Clyde?มันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้ว \ คุณต้องการอะไร ไคลด์ Law Abiding Citizen (2009)
Dr. Phil said people could change. It's not a bad thing to want a real life, Will.หมอฟิล บอกว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ผิดที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น วิลล์ Pilot (2009)
And any blast could easily translateอย่างน้อยการระเบิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Air: Part 1 (2009)
April didn't even look at me. Aw, crap, there's no forwarding address. S-So then you've-you've had feelings for someone other than your wife.เอพริลไม่เคยมองผมด้วยซ้ำ อ่าแย่จัง ไม่มีที่อยู่ แสดงว่าคุณเคยชอบคนอื่น นอกจากภรรยา เอมม่า ผมก็อยากคุยเรื่องชีวิตผมนะ แต่อากู๋เกิ้ลกำลังรอผมอยู่ เดี๋ยวก่อนๆๆ การยุ่งกับอดีตเป็นเรื่องอันตรายนะ คนเราเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาอาจทำให้คุณผิดหวัง... The Rhodes Not Taken (2009)
people can change.คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะ Free to Be You and Me (2009)
The future can change. It's all over the news.อนาคตเปลี่ยนแปลงได้ มันปรากฎอยู่ในข่าวไปทั่ว Playing Cards with Coyote (2009)
You're Prince Arthur. You can't change who you are.ท่านคือองค์ชายอาร์เธอร์ นั่นเป็นสิ่งที่ท่านไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ The Once and Future Queen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนแปลงได้[adj.] (plīenplaēng dāi) EN: variable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow hot and cold[IDM] เปลี่ยนแปลงได้, See also: ไม่แน่นอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
convertible(คันเวิร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งพับได้,ซึ่งแปลงเป็นรถเปิดประทุนได้.n.รถยนต์หรือเรือที่เปิดประทุนได้, See also: convertibility n. ดูconvertible convertibleness n. ดูconvertible
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้,งอได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงได้,แก้ได้,ดิ้นได้,ละมุนละไม,คล่อง,พลิกแพลงได้, See also: flexibility,flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple,pliant
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
incorrigible(อินคอ' ริจะเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้, ติดแน่น, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย. -n. บุคคลที่แก้ไขไม่ได้., See also: incorrigibility, incorrigibleness n. incorrigibly adv.
limber(ลิม'เบอะ) adj. งอได้,ยืดหยุ่น,อรชร,อ่อนนิ่ม. vi.,vt. ทำให้งอได้,ทำให้ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,เปลี่ยนแปลงได้, See also: limberness n. ดูlimber, Syn. lithe,flexible
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้
variability(n) ความผันแปรได้,ความเปลี่ยนแปลงได้,ความแปรปรวน
variable(adj) ผันแปรได้,เปลี่ยนแปลงได้,แปรปรวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top