ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบี้ยประกัน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบี้ยประกัน-, *เบี้ยประกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยประกัน[N] insurance premium, Example: ผู้เอาประกันสามารถจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้, Thai definition: ู้เงินที่ผู้เอาประกันจ่ายให้แก่บริษัทรับประกัน
เบี้ยประกันภัย[N] insurance premium, See also: premium, Example: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน, Thai definition: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี้ยประกันภัยน. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อตนเสียชีวิต หรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premiumเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charges of insuranceเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurance premiumเบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minimum premiumเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed premiumเบี้ยประกันภัยคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant premiumเบี้ยประกันภัยคงที่ มีความหมายเหมือนกับ fixed premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return premiumเบี้ยประกันภัยจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancelling returns onlyเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อยกเลิกเท่านั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insurance premiumsเบี้ยประกันภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the last two years, the premium was paid via check from your brother's bank account.ในสองปีหลัง เราได้รับเบี้ยประกันเป็นเช็ค จากบัญชีพี่ชายของคุณ Four Brothers (2005)
Y'all tripping because I made insurance payments?พวกนายทำบ้าบอนี่ก็เพราะ ฉันจ่ายเบี้ยประกันเรอะ Four Brothers (2005)
Blame high fuel costs, blame insurance premiums, blame technology.ต้องโทษค่าน้ำมัน เบี้ยประกัน เหนืออื่นใด โทษเทคโนโลยีโน้น Up in the Air (2009)
I'm surprised my brother-in-law even kept up payments on life insurance.ฉันแปลกใจที่น้องเขย ยังคงจ่ายเบี้ยประกันชีวิต Ghosts (2011)
Your father's health insurance premium, graduate school loans, but you decided to take your mates out on the town, living it large.เบี้ยประกันของคุณพ่อสุขภาพ จบการศึกษากู้ยืมโรงเรียน แต่คุณตัดสินใจที่จะใช้เพื่อนของคุณ ออกในเมืองที่อาศัยอยู่มันมีขนาดใหญ่. Paranoia (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premium[N] เบี้ยประกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
c.i.f.abbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
cifabbr. cost,insurance,and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
insurance(อินชัว'เรินซฺ) n. การประกัน,การประกันภัย,กรมธรรม์,จำนวนเงินที่ประกัน,เบี้ยประกัน, Syn. guarnatee,assurance
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย,ค่าธรรมเนียมนายหน้า,เงินแถม,เงินพิเศษ,เงินรางวัล,ค่าบริการ,เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward,bonus,

English-Thai: Nontri Dictionary
insurance(n) การประกัน,การค้ำประกัน,เบี้ยประกัน,กรมธรรม์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top