ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เนื้อแท้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้อแท้-, *เนื้อแท้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อแท้(n) essence, See also: substance, real matter, Example: ถึงจะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้แล้วประชาชนยังขาดสิทธิเสรีภาพในการเลือกรัฐบาล, Thai Definition: ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนื้อแท้น. ส่วนที่แท้, ส่วนที่จริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parenchymatous tissue; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, parenchymatous; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the fact that I get it makes me feel good about me.เพราะผมเห็นเนื้อแท้ของคุณ ทำผมมีความรู้สึกดี... ...ต่อตัวเอง As Good as It Gets (1997)
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่ The Corporation (2003)
-Then I hope you will follow your own advice.ฉันหวังว่าคุณคงพิจารณาเนื้อแท้ของมันได้ Memoirs of a Geisha (2005)
And, Daisy, will you tell us what man represents in his purest form?เดซี่บอกได้ไหมว่า เนื้อแท้มนุษย์แสดงออกในรูปอะไร? The Wicker Man (2006)
That's what this multi-billion-dollar industry is all about, anyway, isn't it?นั่นคือเนื้อแท้ ของวงการหลายพันล้านนี่ จริงมั้ย The Devil Wears Prada (2006)
The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden."คนฉลาดน้อยคนที่จะเจอ เนื้อแท้คนเบื้องลึกที่ฉาบทา" Paradise (2008)
You know, typical Vegas pretty girl stuffคุณก็รู้เนื้อแท้ของสาวงาม\ ที่เป็นแบบอย่างของเวกัส Art Imitates Life (2008)
Money over substance, looks over soul.เงินสำคัญกว่าเนื้อแท้ หน้าตาสำคัญกว่าจิตใจ The Ugly Truth (2009)
"AT THE CORE OF THESE CRIMINALS IS A NEED FOR CONTROL.เนื้อแท้ของอาชญากรรมเหล่านี้ คือการควบคุม Zoe's Reprise (2009)
- topic for debate is "are people inherently good or evil?"หัวข้อการโต้วาทีคือ "คนเราโดยเนื้อแท้แล้วมีความดีหรือความชั่วร้ายอยู่?" Debate 109 (2009)
It's not always easy to see someone's true colors.มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของใครบางคน Chromolume No. 7 (2010)
Yes, people hide their true nature from us every day, and sadly, we only find out when it's too late.ใช่แล้ว ผู้คนซ่อนเนื้อแท้ที่แท้จริงเอาไว้ และน่าเศร้า ที่เราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อมันสายเกินไป Chromolume No. 7 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อแท้ของปัญหา[neūa thaē khøng panhā] (n, exp) EN: the heart of the matter

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
inherently(adv) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
intrinsic(adj) เนื้อแท้, See also: ในเนื้อหาที่แท้จริง, Syn. congenital, natural, real, Ant. extrinsic
stuff(n) เนื้อแท้, See also: แก่นแท้, ธาตุแท้, Syn. basic nature, character, essence
substance(n) เนื้อแท้, See also: แก่นแท้, Syn. actuality, reality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย, ร่าง, ตัว, ทั้งตัว, ลำตัว, ลำต้น, ศพ, ซากศพ, ส่วนใหญ่, เนื้อแท้, กลุ่มคน, ข้อสรุป, มวล, วัตถุ, สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย, ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, ปัจจัย, จุดสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำมัน, หัวน้ำหอม, เอกลักษณ์, สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
per se(เพอ'ซี', เพอเซ') โดยตัวของมันเอง, เพื่อตัวของมันเอง, ตัวเอง, ในเนื้อแท้
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย, แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย, ประจำอยู่, อยู่เป็นหลักแหล่ง, ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย, วัตถุดิบ, ไส้ขนม, ยัดไส้, เนื้อแท้, แก่นแท้, ธาตุแท้, ความเชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, การกระทำเฉพาะอย่าง, สระ, สัพเพเหระ, ของเลว, คำพูดที่ไร้สาระ, เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้, ใส่ไส้, บรรจุ, อัด, เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป, กินอย่างตะกละ
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้, พันธุ์แท้, พันธุ์ดี, เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้, อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้, สัตว์พันธุ์ดี, บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี, ผู้มีความกล้า, รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre

English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ, เป็นปัจจัย, เป็นเนื้อแท้, เป็นธรรมชาติ
inherent(adj) โดยสันดาน, โดยเนื้อแท้, ประจำตัว, โดยธรรมชาติ
intrinsic(adj) เนื้อแท้, แท้จริง, ที่อยู่ภายใน
net(adj) จริง, สุทธิ, ที่สุด, ทั้งหมด, เนื้อแท้
stuff(n) สิ่งของ, เนื้อแท้, ปัจจัย, วัตถุดิบ, ความเชี่ยวชาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
eigentlich(adj, adv) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top