ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทียมหน้า

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียมหน้า-, *เทียมหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียมหน้า[ADJ] equal, See also: even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียมหน้าเทียมตาว. เทียบเท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เช่น เขาพยายามสร้างฐานะจนเทียมหน้าเทียมตาญาติพี่น้อง, เทียมบ่าเทียมไหล่ หรือ เสมอบ่าเสมอไหล่ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her looks have got no parallelไม่มีผู้ใดเทียบเทียมหน้ามน Beauty and the Beast (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tantamount[ADJ] เท่ากัน, See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ, Syn. equal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breast-high(เบรสท'ไฮ) adj. สูงเทียมหน้าอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top