ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เทอเรซ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทอเรซ-, *เทอเรซ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทอเรซ[N] terrace, See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor, Syn. เทอร์เรซ, นอกชาน, ระเบียง, Notes: (อังกฤษ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy lives on Hillside Terrace, Encino.เขาอยู่ที่ฮิลไซด์เทอเรซเอนซิโอ Heat (1995)
Terrace.เทอเรซ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Terrace.เทอเรซ เหรอ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
And, ladies, out on the terrace... you have an overview of the entire grounds.คุณสุภาพสตรีครับ ขอเชิญที่ด้านนอกเทอเรซ คุณจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบ Sex and the City 2 (2010)
Where is everyone?- ทุกคนไปอยู่ไหน - ทานอาหารเช้าอยู่ที่เทอเรซครับ Sex and the City 2 (2010)
The foster parents looking after Terrence King's kid.พ่อแม่อุปถัมภ์ที่ดูแลลูกของเทอเรซ์อยู่ Legacy (2012)
Not far from the school. Harcourt Terrace.- ไม่ไกลโรงเรียน ฮาร์คอร์ตเทอเรซ Sing Street (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top