Search result for

เทศนา

(39 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทศนา-, *เทศนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศนา[V] give a sermon, See also: preach, sermonise, sermonize, teach, Syn. แสดงธรรม, เทศน์, Example: ท่านอยากได้หนังสือพระเจ้า 500 ชาติไว้เทศนาสอนชาวบ้าน, Notes: (บาลี)
เทศนา[V] scold, See also: castigate, Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า, Example: ความผิดคราวนี้หนัก เขารู้ว่าต้องถูกพ่อเทศนาเสียใหญ่โต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศนาโวหารน. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการเทศนาของพระ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhist sermonsเทศนาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Funeral sermonsเทศนาเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Islamic sermonsเทศนาทางศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Sermonsเทศนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This past Sunday. What do you think that sermon was about?วันอาทิตย์ที่แล้ว คุณคิดว่าการเทศนานั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไร? Doubt (2008)
What was Father Flynn's sermon about?หลวงพ่อฟลินน์เทศนาเกี่ยวกับอะไร? Doubt (2008)
He took me and my brother into the woods, gave us a bushmaster a3, preached the doctrine of "one shot, one kill."เขาพาผมและพี่เข้าป่า ให้ปืนซุ่มยิง เอ3 กับเรา เทศนาหลักการคือ "ลูกหนึ่ง ตายหนึ่ง New York Sucks (2009)
I banished you, took what's yours.ฉันเนรเทศนายออกไป เอาสิ่งที่เป็นของนายทุกอย่าง Balm (2009)
Preach.เทศนาWheels (2009)
Don't you get tired of hearing yourself pontificate?นายไม่เบื่อบ้างเหรอ ทนฟังตัวเองเทศนาPlaying Cards with Coyote (2009)
Stick to preaching.ยึดติดกับการเทศนา There Is No Normal Anymore (2009)
Thanks, coach. Can you turn the TV back on?ขอบคุณที่เทศนา เปิดทีวีให้ผมได้ยัง? Home Economics (2009)
Arnie, you can't just sit there and lecture me about protocol and procedure.อาร์นี่,คุณอย่าเอาแต่นั่งอยู่ตรงนั้น แล้วมาเทศนาฉันเกี่ยวกับขั้นตอนโน่นนี่หน่อยเลย The International (2009)
Dad, can we please save the "you don't know how much of a disappointment you are to this family" lecture until we get home, please?พ่อ รบกวนช่วยพักคำเทศนาไว้ก่อน "ลูกไม่รู้เลยรึว่ามากแค่ไหน ที่ลูกทำให้พ่อและครอบครัว รู้สึกผิดหวัง" จนกว่าเราจะกลับถึงบ้าน ได้โปรดเถอะครับ Slight of Hand (2010)
You sound like a pious sanctimonious southern preacher!คุณพูดเหมือนคุณกำลังเทศนาสั่งสอนอย่างกับคนมีศีลธรรม Peter (2010)
Great. Another lecture? Come on.เยี่ยม เทศนาอีกบทหรือไงกัน ไม่เอาน่า ไอ้มงกุฏราชินี ของโรงเรียนเธอ The Sixteen Year Old Virgin (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทศนา[n.] (thētsanā) EN: sermon   FR: sermon [m]
เทศนา[v.] (thētsanā) EN: give a sermon ; preach   FR: faire un sermon

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pontificate[VT] เทศนา
preach[VI] เทศนา, See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม, Syn. moralize, teach
preach[VT] เทศนา, See also: แสดงธรรม, สั่งสอน, สอน, อบรม, Syn. moralize, teach
preach against[PHRV] (พระ)แสดงธรรม, See also: เทศนา, เทศน์
preach at[PHRV] เทศนา, See also: สั่งสอน, Syn. preach to
preach to[PHRV] เทศนาให้กับ, See also: แสดงธรรมให้กับ, Syn. preach at
sermonize[VI] เทศนา, See also: เทศน์, ให้โอวาท
sermonize[VT] เทศนา, See also: เทศน์, ให้โอวาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate
pulpit(พูล'พิท) n. ธรรมาสน์,ยกพื้นหรือพลับพลาเทศนา. -Phr. (the pulpit อาชีพนักเทศน์,นักเทศน์ทั้งหลาย), See also: pulpital adj., Syn. stand,ministry
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic
sermon(เซอ'เมิน) n. การเทศนา,การเทศน์,การสอน,การให้โอวาท,การพูดยืดยาวที่น่าเบื่อ., Syn. homily,lecture

English-Thai: Nontri Dictionary
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
説く[とく, toku] Thai: เทศนา English: to preach

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top